Dansk Vejlederkreds' side om sikkerhed i friluftsliv. Klatring. Træklatring. Klippeklatring. Tr?klatring. Friluftsliv. Rapelling. Bjergbestigning. Information, dokumentation advarsler og afsløringer. Klatresikkerhed. Sager om natur- og friluftsliv. Afsløring af sikkerhedsproblemer hos både private og offentlige kursusudbydere, bl.a. i klatring. Sikkerhed. Debat. Kvalitativ udvikling af dansk friluftsliv, træklatring mv. Autorisation i klatring og træklatring.Brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv. Dansk Vejlederkreds

©

Velkommen til Dansk Vejlederkreds'
sider om sikkerhed
i forbindelse med friluftsliv og klatring.


Siden slutningen af 1980'erne og op gennem 90'erne er brugen af klatring og klatreaktiviteter samt
friluftsliv og friluftsaktiviteter i forskellige sammenhænge vokset anseeligt.

I takt hermed er antallet af (unødvendige) uheld desværre også steget væsentligt.

Dette gælder særligt indenfor de friluftsområder, der inedholder væsenlige risikoelementer.

På en række områder har der længe været tradition for at følge gældende sikkerhedsstandarder for områderne.
Da udviklingen begyndte at accellerere op gennem 90'erne, så er det for disse områder tilsyneladende ikke gået hurtigere end, at man har klaret at følge med udviklingen og fortsat kunnet rekruttere ledere og instruktører fra f.eks. klubmiljørne mm.
Eksempler på områder, hvor der fortsat stilles formelle og rimelige krav til folk, inden de tager ansvaret for andres liv er f.eks. faldskærmsspring og dykning.
Ikke, at de ikke kan forbedres eller diskuteres, men der findes i hvert fald en almen accept af behovet for autorisation er på disse områder.
På andre områder er udviklingen imidlertid gået så hurtigt, at man har fået lokket en række ukyndige og (vi er ikke bange for at sige) livsfarlige personer ind.
Derimod er situationen ikke nær så opmuntrende for visse andre områder, som f.eks. kanosejlads, havkajak samt klippe- og træklatring, hvor situationen i dag kan siges at være horribel.

- "Unge" smarte "mænd" med ondt i selvtilliden, som tror, at de bliver mere "mænd" af, at der står "instruktør" mellem deres iøvrigt alt for ofte meget smalle skulderblade.
- Unge mænd som samtidigt er så selvoptagede, at det er en fornærmelse, at gøre opmærksom på, at deres selvtillidsproblemer måske ikke burde bringe andre i fare.

Det lader til at udgøre et centralt problem i forsøgene på at skabe en kvalificeret og nødvendig debat om sikkerhed ved klatreaktiviteter.


Mange, især yngre mænd, lader til at finde det attraktivt at stå som arrangører af klatreaktiviteter op eller ned ad næsten hvad som helst uden, at de selv har nogen baggrund, endsige godkendelse indenfor området.
Konsekvensen har været en lang række uheld og tæt-på-uheld, som kunne være undgået.

En del af disse af disse mennesker reagerer uhyre voldsomt, når talen kommer ind på spørgsmålet om kundskaber, ansvarlighed, uddannelse, autorisation eller blot godkendelse. (Se f.eks. sagerne om ACU (Amtscentralen for Sønderjylland), DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsorganisationer og Tjele Actioncenter).
Flere "interessante" sager er på vej.
Andre reagerer (ikke) ved at forsøge at tie problemerne ihjel (se f.eks. ovenstående sager og sagen om Dansk Bjergklub (DB).


SAGER OM SIKKERHED MM:
Se oversigten med mere end 150 henvisninger eller referencer til navngivne personer, firmaer og foreninger, hvor der kan være grund til at være forsigtig eller direkte advare imod.
Står du f.eks. for at skulle arrangere et arrangement, der på en eller anden måde involverer klatrieinstruktion, klatring, rapelling eller andre klatreaktiviteter, så er vores oversigt et oplagt sted at tjekke, om der kan være sikkerhedsproblemer med den pågældende person eller det pågældende firma.

Klik ovenfor for at se oversigten

Fra oversigten kan du klikke videre til vores behandling af sagerne og sen den tilhørende dokumentation.

GÅ VIDERE TIL OVERSIGTEN


Det er Dansk Vejlederkreds' klare opfattelse, at en væsentlig del af de unødvendige uheld indenfor friluftsliv kan undgås, hvis brugerne lærer at efterspørge autorsationer.

Vi har derudover samlet pensa for prøver indenfor både sejlads, kano, kajak og klatring på et sted. Herfra kan du både læse og downloade de enkelte pensa.

Dansk Vejlederkreds anbefaler, at ledere af friluftsaktiviteter, instruktører og vejledere sikrer deres faglige niveau gennem beståelse af en eller flere af ovennævnte prøver.
Vi anbefaler desuden, at man i stigende efterspørger autorisationer, når man skal have hyrer folk og/eller firmaer til at stå for frilufts- aktiviteter, undervisning og vevjledning mv.

Læs eller download pensa og prøvekrav for de enkelte områder her:

Dansk Vejlederkreds har i samarbejde med Friluftsuniversitetet udarbejdet en oversigt over kompetenceniveauer indenfor forskellige grene af friluftslivet.
Se oversigten over kompetenceniveauer i friluftslivet.

Læs mere om
autorisationer her

Autorisationer, pensabeskrivelser og normer mv.
for arbejde indenfor forskellige friluftsområder:
Orientering
Friluftsførstehjælp
Træklatring
Klippeklatring
Søsportsprøve
Sejlads
Kano
Havkajak
Grønlandskajak

Friluftsuheld. En oversigt.

Klatreuheld på Bornholm. En oversigt.

OBS: Artikelserie fra Jyllands-Posten om sikkerhedsproblemer ved træklatring og ved uddannelser træklatring

Uheld ved træklatring med børn. Christian Taftenberg

Farlig klatreinstruktør på statslig friluftsuddannelse

UNO-Centeret. "Klatreinstruktøruddannelse" på 3 timer

Rapelleuheld på polterabend. Advarsel imod Hang On AdventureTeam


Farlige klatreinstruktører i Dansk Bjergklub?

Sikkerhedsproblem hos Klatreskolen på Bornholm / Team Baltic / Jakob Rømer ?

Censur i Dansk Bjergklub

Advarsel og dokumentation om livsfarlige kurser hos firmaet Sun-Bornholm / MI3.biz / Johnny Dalgaard

Farlig træklatreuddannelse fra Institut for Idræt ?


Absurd sikkerhedskrav fra EU


Farlig "instruktør", Alis Nielsen, i træklatring i Outfitterkompagniet

Tjele Actioncenter / All Action Adventure / Dansk teambuildingcenter / Tom André Jacobsens falske oplysinger om instruktører i klatring og rapelling.

Falske påstande fra Tom André Jacobsen på Dansk Bjergklubs debatside

EFTERLYSNING
med belønning

Tapeknuder til båndtape ?

Sagerne om Torbjørn Ydegaard

Brystseler er livsfarlige

Farlig oversættelse af
instruktionsbog i klatring


Farlig leg i træerne
- ACU
- DGI
©


DB's rolle er i den sammenhæng interessant.
Kendetegnende er en lang række tilsyneladende bevidste forsøg på at undgå debat om kvalificering af sikkerhedsniveauet i dansk klatring.
DB's grundlæggende holdnig til sikkerhedsspøgsmål lader til at være præget af en høj grad af konfliktskyhed, hvilket desværre helt unødvendigt risikerer (hvis det ikke allerede er tilfældet) at medføre tab af både liv og førlighed.

Normalt ville man vel forvente at finde en nødvendig debat om klatresikkerhed i den nationale klatreklub?
Hvis man ser på f.eks. Deutche Alpen Verein (DAV), Östereisiche Alpen Verein (ÖAV), British Mountaineering Council (BMC) eller Norsk Klatre Forbund (NF), så vil man se, at en endog meget stor del af disse foreningers arbejde drejer sig om både at forbedre men også og ikke mindst at dokumentere alle (eller i det mindst så mange som muligt) ulykker og tæt-på-ulykker for dermed at give andre mulighed for at lære heraf.

Imidlertid må vi desværre efter mere end 10 års arbejde med disse spørgsmål nødtvunget konstatere, at DB tilsyneladende ikke interesserer sig for disse sprøgsmål og desuden forsøger at tie dem ihjel.

Se f.eks. sagen på disse sider, der dokumenterer et sådant tilfælde af tilsyneladende (uansvarlig) ligegyldighed, der meget let kan føre til alvorlige ulykker.

Også tidligere eksempler, hvor daværende kursuskoordinator i DB, Peter Harremoes (PH), opsatte et topreb (samme type situation, som den, der er vist på ovennævnte sider), hvorefter hele dette med topsikringer og Hanne Lauritsen røg ned!
PH, der ikke bare var kursuskoordinator, men også bestyrelessmedlem, holdt tilsyneladende tavst om dette uheld, som måske ellers kunne have givet andre lejlighed til at lære noget.
Flere måneder senere var bestyrelsen, herunder formanden, Jan Bønding, fortsat ikke informerede!
Først da Hanne Lauritsen lykkedes at få en lille (anonymiseret) artikel om uheldet optaget i klubbladet blev dette kendt.
Hun var dog ikke i en position til at kommentere, hvorfor sikringerne sad, som de gjorde, og dermed til at drage konklusioner ud fra dette (udover, selvfølgelig, at de ikke holdt).
Det havde derfor været nærliggende, om den ansvarlige og klubbens kursuskoordinator havde kommenteret uheldet og givet sin vurdering af årsagerne hertil.
Sammenlagt danner både disse og andre hændelser et tragisk billede af noget, der kunne ligne en selvtilfreds, selvgod ledelse af bjergklubben og af et uansvarligt uddannelsesudvalg med habilitetsproblemer (se sagen på disse sider), som ved ikke at tage sikkerheds -spørgsmålene og -debatten alvorligt (eller overhovet tage den op) dermed risikerer indirekte at være medvirkende til (unødvendige) uheld i fremtiden.

Normalt ville man måske ikke finde det oplagt, at en brancheforening løftede denne opgave.
Igennem de seneste 8-9 år har det imidlertid vist sig, at DB tilsyneladende ikke er glade for offentlighed om uheld for slet ikke at tale om at indgå i dialog og debat (internt eller eksternt) om disse spørgsmål.
Samtidigt har Dansk Vejlederkreds med en række sager igennem den samme periode vist, at vi tager disse spørgsmål alvorligt.
Den tilsyneladende gennemgribende og massive ansvarsløshed og ansvarsflugt i disse spørgsmål, har efter generalforsamlingen 2000 medført, at Dansk Vejlederkreds har besluttet, at man vil forsøge at gøre noget mere ved disse problemer.
Denne side er således et resultat heraf, og målet er løbende at gøre flere af de sager, vi har været og er involverede i, offentligt kendte, så også folk udefra kan se problemerne og deres omfang
.
Derudover er det hensigten at skabe et forum for en saglig og seriøs debat om sikkerhedsspørgsmål for dermed at være med til at forhindre fremtidige, unødvendige uheld, skabt af f.eks. ukyndighed, kådhed eller uvidenhed!

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.