Klatring rapelling tr?klatring afsl¿ring af Tjele Actioncenters / All Action Adventure, Dansk team-buildingcenter og Tom André Jacobsens falske og farlige oplysninger om hans klatre og rapelle "instrukt¿rer.. Afsløring. Klatring. Træklatring. Klippeklatring. Tr?klatring. Friluftsliv. Rapelling. Bjergbestigning.Brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv. Dansk Vejlederkreds. Information, dokumentation advarsler og afsløringer.Klatresikkerhed. Sager om natur- og friluftsliv. Afsløring af sikkerhedsproblemer hos Tjele Actioncenter / All Action Adventure, Dansk team-buildingcenter og Tom André Jacobsen bl.a. i klatring.Sikkerhed. Debat. Autorisation i klatring og træklatring.klatring, rapelling, friluftsliv, adventure, teambuilding, oplevelsesture, firmature

©

Tjele Actioncenter / All Action Adventure og Dansk team-buildingcenters falske oplysninger om lederen,
Tom André Jacobsens baggrund som
klatre- og rapellinginstruktør
Eller
Sådan bliver man
"Godkendt bjergklatrings-instruktør",
"Alpin klatre- og rednings-instruktør" mv. !

Baggrund:
Dansk Vejlederkreds blev i slutningen af år 2000 gjort opmærksom på Tjele Actioncenter / All Action Adventure, Dansk team-buildingcenter.
Et af vore medlemmer, Christian Almer fra Klatre-Centeret, blev uventet ringet op af Tom André Jakobsen (TAJ) fra dette firma.
Denne påstod, at vort medlem skulle have forsøgt at sælge TAJ en UIAA-autorisation som klatreinstruktør i Dansk Bjergklub.
Dette var uden hold i virkeligheden, og vort medlem var derfor noget overrasket over den uventede anklage.
Bagved påstanden viste der sig at ligge det forhold, at TAJ havde forsøgt at blive godkendt instruktør gennem Dansk Bjergklub på baggrund af falske UIAA-papirer!
Det var disse falske UIAA-papirer, som TAJ påstod, at han havde fået fra vort medlem.
Han påstod, at han var i besiddelse af et papir fra vort medlem, hvoraf dette skulle fremgå.
Da vort medlem modtog kopi af dette "brev", viste også dette sig at være falsk, idet det var "underskrevet" i vort medlems navn. Underskriften var imidlertid ikke vort medlems.
Der var derfor tale om dokumentfalsk, og sagen er nu anmeldt til kriminalpolitiet i Viborg.
Læs mere om TAJ's udokumenterede påstande og om grundlaget for politianmeldelsen.

Inden offentliggørelsen har disse sider været fremlagt for TAJ, der har haft lejlighed til at reagere og til at svare.
Vore henvendelser og TAJ's "svar" kan også ses ubeskåret på disse sider.

Dette gav imidlertid anledning til at se lidt nærmere på TAJ's baggrund.
På hans hjemmeside kunne man således den 8. november 2000 (se nedenfor) bl.a. se, at TAJ påstår, at han er:
- "Uddannelsesinstruktør ( Rapelling-, klatring og rednings kurser der er bestået )",
- "Godkendt bjergklatrings-instruktør",
- "Alpin klatre- og rednings-instruktør" samt
- "Redningstjeneste på Bornholms klipper"
.

En ordentlig mundfuld ville de fleste nok mene, men umiddelbart måtte det jo stå til troende, særligt da det igennem flere år er blevet brugt til at legitimere TAJ's faglige niveau, og dermed også til at arrangere klatreaktiviteter og til at undervise i klatring og rapelling, som det fremgår af hans hjemmeside.

Vort medlem kontaktede på den baggrund TAJ for at høre, hvad der lå bag hans påstande.
I vidners overværelse måtte TAJ i løbet af samtalen modstræbende punkt for punkt indrømme, at det altsammen var løgn.

Næste dag, den 9. november (se nedenfor) kunne man se, at de nævnte oplysninger var blevet ændret!

Nu hævdede TAJ til gengæld, at være:
- "Rapelling / klatre instruktør i Tjele Action klub" gennem 4 år,
- "Træklatrins instruktør i Tjele Action klub" også gennem 4 år.


Da Dansk Vejlederkreds ikke kendte til denne "klub", hørte vi os for, men desværre var der ikke nogen -heller ikke i lokalområdet, der kendte til denne "klub", som for øvrigt har en forbavsende navnelighed med TAJs eget firma, Tjele Actioncenter.
Ydermere fandt vi det tankevækkende, at denne "klub" ikke var nævnt med et ord i TAJ's egen beskrivelse af hans baggrund fra dagen forinden, den 8. november.
Dertil kommer, at TAJ siden har tilføjet, at han oven i købet var "godkendt" instruktør i "klubben", således, at han nu hævder at være:
- "Godkendt Rapelling / klatre instruktør i Tjele Action klub" gennem 4 år,
- "Godkendt Træklatrins instruktør i Tjele Action klub" også gennem 4 år.

(se uddrag fra hans hjemmeside, den 4. januar, nedenfor).
Vi har spurgt TAJ,
- hvem der evt. skulle have godkendt ham? og
- efter hvilke kriterier?
Se spørgsmål og svar.

TAJ's beskrivelser af sig selv indeholder yderligere en række falske påstande og selvmodsigelser.

Her skal som et eksempel blot nævnes, at TAJ erfaringer med klippeklatring på 4 måneder pludseligt vokser med 2 år fra marts til juli 2002.

Vi vil lade den enkelte drage sine konkusioner, men ovenstående er dokumenterbare kendsgerninger.


Dansk Vejlederkreds finder det væsentligt at gøre opmærksom på sikkerhedsproblemer i forbindelse med klatring og klatreaktiviteter.
Som det fremgår af TAJ's hjemmesdie, så arrangerer hans firma bl.a. klatring og rapelling med børn og unge.
Vi finder det foruroligende, hvis både forældre og skolemyndigheder har ladet børnene deltage i tiltro til, at TAJ's baggrund var den beskrevne og dermed under falske forudsætninger.

Med bagggrund i en række alvorlige uheld i forbindelse med klatreaktiviteter de senere år, anbefaler Dansk Vejlederkreds, at man sikrer sig, at arrangører af klatreaktiviteter har en autorisation (skriftligt bevis for en bestået objektiv prøveaflæggelse med ekstern censor).

For nærværende anbefaler Dansk Vejlederkreds, at man som minimum er Single Pitch Supervisor eller Klatre-aktivitets-Leder©.

Med baggrund i ovenstående sag, skal vi samtidigt også benytte lejligheden til at gøre opmærksom på vor
EFTERLYSNING.

Du kan også læse mere detaljeret om sagen her:

Tilsvarende kan du læse korrespondancen med TAJ om sagen.


Siden er der kommet yderligere en sag til med TAJ, hvor han under falsk navn og med falske påstande forsøger at svine bl.a. Christian Almer til på DBs debatsider.
I dette tilfælde optræder han bl.a. i sin syge svogers navn.
Se mere om denne mærkværdige sag her.

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.