Klatring rapelling polterabends. Advarsel imod Hang On AdventureTeam. Ulykke ved polterabend viser alvorlige sikkerhedsproblemer i firmaet, Hang On AdventureTeam. Klatring. Friluftsliv. Rapelling. Polterabend. Brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv. Dansk Vejlederkreds. Information, dokumentation advarsler og afsløringer.Klatresikkerhed. Sager om natur- og friluftsliv. Afsløring af sikkerhedsproblemer ved klatring / rapelling hos HangOn Adventure Team, klatring.Sikkerhed. Debat. Autorisation i klatring, rapelling, friluftsliv, adventure, teambuilding, oplevelsesture, firmaturee

©

ADVARSEL
imod
Hang On AdventureTeam
.

Uheld ved rapelling på et polterabend-arrangement viser, at firmaet, Hang On AdventureTeam ikke har det ringeste begreb om grundlæggende sikkerhed ved klatring og abseil/rapelling.
Hang On AdventureTeam sætter dermed deres deltageres liv i overhængende fare.
Dansk Vejlederkreds advarer derfor kraftigt imod at benytte firmaet, Hang On AdventureTeam til klatring og rapelling mv.!


Baggrund:
Lørdag den 22. juni 2002 afholdt en gruppe mennesker polterabend for deres ven, Kim Larsen.
De havde bl.a. besluttet, at de ville ud og rapelle.
For at sikkerheden skulle være i orden, havde de truffet aftale med et firma om at stå for den praktiske og sikkerhedsmæssige side af rapellingen.
Valget faldt på firmaet, Hang On AdventureTeam v. Torben Sølvsteen, og der blev truffet skriftlig aftale med firmaet.
I aftalen blev det flere gange understreget, at sikkerheden var i orden.
Med udgangspunkt i firmaets eget logo, navn (Hang On) og ikke mindst det konkrete uheld,
har vi ovenfor forsøgt at give et billede af situationen.
Således hævdedes det bl.a., at "I er under arrangementet forsikret efter de givende forsikrings regler som findes på området."
Og videre fremgår det, at der rapelles efter "...de på området forsikrings godkendte regler."
Ydermere fastslås det, at "Der rapelles efter Dansk bjerg klubs regler...".


Sikkerheden er også noget, som firmaet lægger vægt på på deres hjemmeside:

---->

Deltagerne fik i forbindelse med bookningen af arrangementet flere gange at vide af Torben Søvsteen, at "instruktøren" ved arrangementet, Lars Poulsen, var ansat i politiet.
Arrangementet gennemførtes fra toppen af 4K / Silvan-bygningen i Roskilde, den 22. juni 2002 under ledelse af politimanden, Lars Poulsen.


"Instruktør", Lars Poulsen, instruerer Kim Larsen, inden denne på sin polterabend bliver sendt ud over kanten af bygningen og falder direkte i jorden.

Kim Larsen blev på dagen iført en klatresele, der senere viste sig at være blevet forkert påsat.
Ydermere indklippede "instruktøren”, Lars Poulsen, både abseilredskab og sikringsreb i to udstyrsløkker på bagsiden af selen (som altså nu vender fremad), som kun har en brudstyrke på 5 kg. Dette står på selen.

Derefer blev Kim Larsen af "instruktøren", Lars Poulsen, bedt om at stille sig ud på kanten af bygningen.
Da han skal til at læne sig bagover, gik det op for Lars Poulsen, at han også har glemt at sætte sig selv fast, hvorefter han bad Kim Larsen om at vente, mens han bandt sig fast til et reb, der løb imellem 2 flagstænger

.

Da Kim Larsen derefter fik besked på at læne sig ud, knækkede begge udstyrsløkker (selvfølgelig), og han faldt direkte i jorden, ca. 10 meter derunder.

Deltagerne modtog ingen vejledning eller hjælp mht. optagelse af hverken politirapport eller skadestuerapport, og søgte selv til skadestuen efter uheldet.
Læs deltagernes underskrevne beskrivelse af hændelserne.

Analyse:
Uheldet skyldtes dels, at selen til deltageren var forkert påsat, dels, at både abseil-redskabet og sikringsrebet var fastgjort i dele af selen, som ikke var konstrueret til dette formål, og som derfor knækkede og endelig - og ikke mindst, at "instruktøren" tilsyneladende intet kendskab havde til selv de mest grundlæggende sikkerhedsprocedurer ved brug af sikkerhedsudstyr.

Sikkerhedsrebet monteret i en karabin i den udstyrsløkke på den omvendt påsatte sele.
Samme billede lysnet, så man kan se den iklippede udstyrsløkke på selen.

Deltagerne anmeldte derefter sagen til arbejdstilsynet, der foretog en inspektion hos ejeren af firmaet, Torben Søvsteen.
Det kunne her bekræftes, at begge de bageste udstyrsløkker på selen var knækkede.
Arbejdstilsynet henviste derefter sagen til politiet, og skadelidte indgav ydermere selv politianmeldelse af Hang On AdventureTeam.

Politiet afviste sagen og henviste i stedet til civilt søgsmål.

Dansk Vejlederkreds har på den baggrund besluttet at offentliggøre en advarsel imod firmaet.

Forinden blev den ansvarlige for firmaet, Torben Sølvsteen, kontaktet og givet mulighed for inden 10 dage at fremkomme med kommentarer.
Du kan læse henvendelsen til HangOn her.
Du kan læse HangOn's eventuelle reaktion her.

Konklusion:
Der lader ikke til at være nogle offentlige instanser, der kan skride ind overfor dokumenteret livstruende uansvarlighed på kommercielle arrangementer af denne art, selv når der rent faktisk sker uheld som følge af uansvarligeheden

Firmaet reklamerer både på hjemmeside og i aftalepapirerne med, at de nyeste sikkerhedskrav følges, ligesom firmaet lever op til de forsikringsmæssige krav ?
Praksis viser, at det første er direkte usandt og, at det andet er et meningsløst udtryk uden, at man nærmere præciserer, om der er tale om f.eks. arbejdsskade- erhvervsansvars- eller ulykkesforsikringer.

På den baggrund har Dansk Vejlederkreds valgt at offentliggøre en advarsel imod firmaet, Hang On AdventureTeam med tilhørende dokumentation og vidneudsagn mv.

Dansk Vejlederkreds finder det væsentligt at gøre opmærksom på sikkerhedsproblemer i forbindelse med klatring og klatreaktiviteter og at advare imod plattenslagere, der risikerer at sætte andres liv i fare.

Med bagggrund i en række alvorlige uheld i forbindelse med klatreaktiviteter de senere år, anbefaler Dansk Vejlederkreds, at man sikrer sig, at arrangører af klatreaktiviteter har en autorisation (skriftligt bevis for en bestået objektiv prøveaflæggelse med ekstern censor).

Som det ses af ovennævnte eksempel, så rækker det langt fra, at arrangøren eller intruktøren selv mener at der er styr på tingene.
Der må nødvendigvis en udefrakommende autorisation til.

For nærværende anbefaler Dansk Vejlederkreds, at man som minimum er Single Pitch Supervisor eller Klatre-aktivitets-Leder©.

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.