Klatring. Træklatring. Klippeklatring. Tr?klatring. Friluftsliv. Rapelling. Bjergbestigning. Brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv. Dansk Vejlederkreds. Information, dokumentation advarsler og afsløringer. Klatresikkerhed. Sager om natur- og friluftsliv. Afsløring af sikkerhedsproblemer hos både private og offentlige kursusudbydere, bl.a. i klatring. Sikkerhed. Debat. Kvalitativ udvikling af dansk friluftsliv, træklatring mv. Autorisation i klatring og træklatring.


Velkommen til Dansk Vejlederkreds' webside.

Dansk Vejlederkreds er branche- og interesseforeningen for mennesker, der er optaget af en kvalitativ udvikling afindenfor natur- og friluftsliv på en seriøs og bæredygtig måde.
Formålet med denne side er bl.a. at synliggøre nogle af de spørgsmål og sager, som vi arbejder med, og dermed også at bevidstgøre om værdier i natur- og friluftsliv og om behovet for løbende at kvalitetsforbedre dette arbejde.

I oversigten til venstre herfor kan du læse om vore aktiviteter mv.
Vi håber og tror, at du finder siden spændende. Du kan bl.a:

- læse eller downloade artikler og specieler om natur- og friluftsliv.
- læse om kompetenceniveauer indenfor natur- og friluftsliv.
- læse om uddannelser, pensa og autorisationer indenfor natur- og friluftsliv.SIKKERHED:
Dansk Vejlederkreds har gennem mange år forsøgt at medvirke til at øge sikkerhed og professionalisme inden for arbejdet med natur- og friluftsliv.
Læs f.eks. vor offentliggørelse af friluftsrelaterede uheld eller
vor sikkerhedsside.
For at skabe overblik, har vi også lavet
en samlet oversigt over referencer til sager, som vi har behandlet.
NYT, 2021. Det store Naturnationalparkbedrag:
Den socialdemokratiske regering og Naturstyrelsen vil med indførslen af såkaldte "Naturnationalparker" reducere danske skove og fælde store skovarealer til fordel for græsning med bl.a. kastrerede køer og elge, der væsentligt reducerer kvaliteten og biodiversiteten !
"Natur"nationalparkerne vil iflg. Naturstyrelsens projektbeskrivelse bl.a. medføre meget omfattende fældninger af danske skove samt en "negativ effekt på optaget af CO2".
For at fastholde de åbne landskaber, der følger af de omfattende skovrydninger, der gennemføres, samt for at vedligeholde bestandende af de udsatte dyr i disse landskaber, vil "Natur"nationalparkerne indføre omfattende og løbende menneskelig indgriben og pleje gennem mange generationer fremover.

Dermed misbruger og ignorerer Naturstyrelsen deres egen definition af "Natur" til at indføre stærkt pleje- og vedligeholdelseskrævende kulturlandskaber i vore skove.
Samtidigt strider de omfattende rydninger og fældninger i danske statsskovsarealer både mod Danmarks forpligtelse til at reducere udslippet af CO2 med 30% inden 2030 og mod det erklærede mål i den danske skovlov om, at "...bevare og værne landets skov og hertil forøge skovarealet.

Miljøminister Lea Wermeling har via Naturstyrelse og Miljøministerie fået Folketinget til at vedtage "anlæggelsen" af en række såkaldte naturnationalparker over hele landet på baggrund af udomenterede og uvidenskabelig påstande om f.eks. "biodiversitet og rewilding", der stammer fra rapport om "rewilding og biodiversitet" fra Rasmus Ejrnæs, som en række forskere og professorer kalder både uidenskabelig og vildledende og, som tilmed var bestilt og betalt af hendes "egen" naturstyrelse.


Fantasien om rewilding og biodiversitet i de såkaldte naturnationalparker på en række statsskovsareaer bygger således på misforståelser, grænsende til aktiv vildledning og desuden indeholder en række alvorlige problemer, der risikerer at skade danske landskaber og dansk natur.
Miljøminister Lea Wermelin har således valgt at bestille og betale en "rapport"fra biolog, Rasmus Ejrnæs fra Århus Universitet og siden på det grundlag at få indført en lang række såkaldte naturnationalparker.
Konskvensen bliver, at meget store dele ( ca. 20%) af de danske statsskove nu bliver fældet og siden indhegnede med et 2,5 meter højt hegn for der at udsætte og indespærre kastredede køer.


På den baggrund har Dansk Vejlederkreds indgivet indsigelse og høringssvar.

Læs Dansk Vejlederkreds' indsigelse og høringssvar vedr. Naturnationalpark Gribskov.

Læs endvidere Dansk Vejlederkreds' svar på Rasmus Ejrnæs påstande og udsagn i indlægget "Drømmefanger eller bondefanger" i Jægerbladet, november, 2021.

Læs også Dansk Vejlederkreds' indlæg om Det store naturnationalparkbedrag fra Frederiksborg Amts Avis, 1. november, 2021.Friklatring med reb og sikringsudstyr er tilladt og lovligt på offentlige arealer:
Læs om højesteretsdommen om klatring. ----------->

SKOVRIDERQUIZ:Er dette kyst eller land?
Test dig selv med dette svære spørgsmål, som hverken skovrideren på Bornholm eller Skov- og naturstyrelsen kunne svare rigtigt på.
Se flere billeder, forsøg at svare rigtigt eller læs mere.Nogle af deltagerne på Dansk Vejlederkreds' klatretræf på Bornholm.
Til træffet kom bl.a. medlemmer fra Nykøbing Falster Klatreklub, Pløks Idrætsforening,
Nørrebro Klatreklub, Dansk Bjergklub og Herning Klatreklub.

Baggrund:
Dansk Vejlederkreds blev stiftet i 1993 og er i dag en levende interesse- og brancheforening med et vidt forgrenet kontaktnet af og til vejledere i natur- og friluftsliv og i hele Skandinavien.
Du kan læse mere om vores historie her.
Du kan læse mere om foreningens formål i vores
vedtægter.

Vi tror og håber, at du vil finde disse sider både spændende, inspirerende og ikke mindst anvendelige.
Vi hører i det hele taget gerne kommentarer eller din mening.

Er du interesseret i medlemsskab kan du se nærmere her.

Vi ser frem til, at også du kommer med din mening.

Ring eller skriv en mail til Dansk Vejlederkreds.

©
Klik på logoet, hvis du vil starte forfra på vejlederkredsens webside


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.