Rasmus Ejrnæs. Drømmefanger eller bondefanger.Rasmus Ejrnæs. Drømmefanger eller bondefanger.Rasmus Ejrnæs. Drømmefanger eller bondefanger..Svar på Rasmus Ejrnæs' indlæg i Jæger. November, 2021.


Miljøminister Lea Wermeling har via Naturstyrelse og Miljøministerie fået Folketinget til at vedtage "anlæggelsen" af en række såkaldte naturnationalparker over hele landet.
Her kan du f.eks. se Miljøstyrelsens projektbeskrivelse for den såkaldte Naturnationalpark Gribskov, der ligesom alle de øvrige såkaldte naturnationalparker er baseret på en rapport om "rewilding og biodiversitet" fra Rasmus Ejrnæs, som en række forskere og professorer kalder både uidenskabelig og vildledende og, som tilmed var bestilt og betalt af hendes "egen" naturstyrelse.

Fantasien om rewilding og biodiversitet i de såkaldte naturnationalparker på en række statsskovsareaer bygger således på misforståelser, grænsende til aktiv vildledning og desuden indeholder en række alvorlige problemer, der risikerer at skade danske landskaber og dansk natur.
Miljøminister Lea Wermelin har således valgt at bestille og betale en "rapport"fra biolog, Rasmus Ejrnæs fra Århus Universitet og siden på det grundlag at få indført en lang række såkaldte naturnationalparker.
Konskvensen bliver, at meget store dele ( ca. 20%) af de danske statsskove nu bliver fældet og siden indhegnede med et 2,5 meter højt hegn for der at udsætte og indespærre kastredede køer.
Rasmus Ejrnæs forsøgte efterfølgende atforsvare hans drømmefantasi om "rewilding" af de danske statsskovsarealer i et indlæg i Jæger, september, 2021.
Nedenfor kan du læse Christian Almers reaktion på Rasmus Ejrnæs' påstande i Jæger, november, 2021.
Du kan også downloade svaret her.


Svar på Rasmus Ejrnæs' indlæg i Jæger, november, 2021:

Drømmefanger eller bondefanger?


Under overskriften ”Bondejæger eller naturjæger?” skrev biolog fra Århus Universitet, Rasmus Ejrnæs, i sidste nummer af Jæger, at han mente, at de fleste danske jægere ”intet substantielt aner” om f.eks. natur og biodiversitet.
Lad os derfor se lidt på Ejrnæs’ egen baggrund.

I januar 2021 var Ejrnæs ansvarlig projektleder for udgivelsen af en rapport om ”Biodiversitetseffekter af rewilding”.
Rapporten var bestilt og betalt af Miljøministeriet og blev afgørende for, at den socialdemokratiske miljøminister, Lea Wermelin, i juni 2021 fik vedtaget en ny lov om anlæggelse af naturnationalparker med en tilhørende bevilling på næsten 1 mia kroner.

Allerede i april, 2021 undsagde en række fagfolk imidlertid den videnskabelige redelighed i rapporten og dermed grundlaget for de såkaldte naturnationalparker.
En af disse, professor emeritus i palæøkologi, biolog, dr. scient. Bent Odgaard, fra Institut for Geoscience ved Århus Universitet, fastslog således, at rapporten var ”historieforfalskning” og end ikke levede op til forskningens klare krav om hypotesetestning.
Han konkluderede endvidere, at rapporten var både ”tendentiøs og bevidst subjektiv” og derfor ”uegnet til rådgivning om f.eks. biodiversitet/rewilding”.

Alligevel blev loven vedtaget, og efter en kort høringsfase, udkom den endelige projektbeskrivelse for den 1.300 hektar store ”Natur”nationalpark Gribskov i september, 2021.

Allerede i indledningen til projektbeskrivelsen hævder Miljøministeriet, at ”Naturnationalparken skal gennem vild natur bidrage til at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark.”
På trods heraf fremgår det, at man vil;
- indhegne et 1.300 hektar stort område i Gribskov med et 2,5 meter højt hegn,
- udsætte krondyr, elge og kastrerede tyre i det hegnede område,
- opsætte elhegn på ydersiden for at holde øvrigt vildt ude,
- foretage løbende bekæmpelse af bl.a. japansk pileurt, lærk, birk og rødgran, bl.a. ved udlægning af fiberdug,
- plante hjemmehørende, blomstrende og tornede buske,
- foretage ”...ganske omfattende strukturfældninger”...på ”... yngre rødgransbevoksninger”...samt...”...på 147 ha ege- og bøge bevoksninger...”.

Naturstyrelsens, officielle definition af ”natur” er, at det er; ”Noget, der bliver til af sig selv” !
Da hegning, udsætning af kastrerede dyr samt omfattende fældninger og løbende plantebekæmpelse mv. næppe bliver til af sig selv og tilmed kræver omfattende og vedholdende menneskelig indblanding, er det selvfølgelig vildledende at hævde, at naturnationalparken skulle være natur, jvf. Naturstyrelsens egen definition.
At påstå, at Naturnationalpark Gribskov tilmed skulle være ”vild natur” er at gøre grin med både naturen og befolkningen.

Alligevel forsvarer Ejrnæs planerne, samtidigt med, at han forsøger at lukke munden på kritikere med hovne og nedladende bemærkninger.

I 2021 svarede Ejrnæs således Danmarks Radio på, hvorfor han ikke mente, at man skulle lytte til Danmarks Naturfredsningsforenings lolkalformænd, når disse er meget imod det ”ufravigelige krav” om et 2,5 meter højt hegn rundt om Naturnationalpark Gribskov.
RE svarede, at: ”Jeg vil sige at det er fordi Danmarks naturfredningsforening er sat i verden for at beskytte naturen og ikke for at beskytte lokalformænd, som har glemt formålet i deres forening.”

15. februar, 2018 udtalte Ejrnæs endvidere til Altinget, at: ”Landmænd må som udgangspunkt forventes at have begrænset forstand på at forvalte natur - dette betragter jeg som et faktum".

Ydermere skrev Ejrnæs i Jæger 9, 2021, at man som jæger ”...må være ærlig at stå ved det, hvis man intet substantielt aner om vilde danske planter, mosser, laver, biller, sommerfugle, engfugle, svirrefluer, svampe, spætter, flagermus m.fl.”, ligesom Ejrnæs skrev, at ”...man må starte med at være nøgtern og ærlig om, hvad man har forstand på...”, hvis man vil gøre noget godt for naturen.
Ejrnæs påstod ydermere, at: ”Danske jægere synes at nære overdrevne forestillinger om deres positive betydning for naturen.”...

På trods af, at flere, herunder professor emeritus, Bent Odgaard, altså har karakteriseret REs rapport om biodiversitet og rewilding som både ”uvidenskabelig”, ”tendentiøs” og ”uegnet til rådgivning om f.eks. biodiversitet/rewilding”, så må vi således forstå, at Ejrnæs mener, at han ved mere om biodiversitet og natur i Danmark end næsten alle andre, herunder både Danmarks Naturfredningsforenings lokalformænd, danmarks landmænd og danmarks mere end 150.000 jægere samtidigt med, at Ejrnæs ikke mener, at han selv skulle have nogle ”overdrevne forestillinger” om sin egen ”positive betydning for naturen”.

Umiddelbart kunne det måske være fristende at blive overvældet af et sådant ”naturorakel”.
Omvendt vil en nærmere granskning formentlig føre til erkendelsen af, at Ejrnæs blot er en fanatisk og ekstremistisk bondefanger, der på den ene side beskylder landbrugere og jægere for at have begrænset forstand på natur og for intet at ane om vilde planter og dyr, og på den anden side er ansvarlig for en ”rapport” om biodiversitet og rewilding, der af professorer karakterises som både tendentiøs og uvidenskabelig.

Desværre lader det ikke til, at miljøministeren forstår, at det kan være problematisk at overlade styringen af store dele af den danske natur og de danske landskaber til ekstremister og uvidenskabelige drømmere.

Overskriften på Ejrnæs’ artikel burde derfor nok snarere have været:
”Drømmefanger eller bondefanger”.

Venlig hilsen


Christian Almer
Dansk Vejlederkreds
www.vejlederkreds.dk


Læs eller download:
Rasmus Ejrnæs' indlæg i Jæger, september, 2021.


Læs eller download:
Christian Almers reaktion på Rasmus Ejrnæs' indlæg og påstande i Jæger, november, 2021.

her eller her:


Læs også Dansk Vejlederkreds' indsigelse og høringssvar vedr. Naturnationalpark Gribskov.

Læs også Dansk Vejlederkreds' indlæg om Det store naturnationalparkbedrag fra Frederiksborg Amts Avis, 1. november, 2021.