©

Medlem i
Dansk Vejlederkreds?

Kunne du tænke dig at være med i Dansk Vejlederkreds?

 • Er du professionel vejleder i natur- og friluftsliv?
 • Eller er du måske på vej til at blive det?
 • Er du optaget af en kvalitativ og bæredygtig udvikling af især skandinavisk friluftsliv?
 • Er eller har du været studerende på en længerevarende uddannelse i natur- og friluftsliv?
 • Har du lyst til at komme i kontakt med andre, som er optaget af arbejdet med enkelt friluftsliv?
 • Har du brug for hjælp i arbejdet med at komme i gang?
  Vore vejledere har mange års erfaringer med både de praktiske og de mere overordnede problemer, som kan følge med arbejdet som selvstændig vejleder. Eller
 • Har du lyst til at møde ligesindede og til at holde dig orienteret?

- Så bør du overveje at blive medlem af Dansk Vejlederkreds.

Se gerne vore vedtægter og læs også gerne vore definitioner af begreberne;
natur- og friluftsliv og af
vejledning i natur- og friluftsliv.

A. Du kan blive optaget som fuldgyldigt medlem (A-medlem), hvis du f.eks. allerede er fuldtidsbeskæftiget som professionel vejleder i natur- og friluftsliv.
Det giver dig fulde medlemsrettigheder.
Kontingentet er kr. 300,- pr. år.

B. Du kan også blive optaget som B-medlem.
Det giver dig adgang til at følge vore sager, bl.a. via den særlige, lukkede webside for medlemmer. Du kan også læse vore nyhedsbreve og du kan deltage i møderne.
Kontingentet er kr. 50,- pr. år.

Som medlem får du en række fordele:

 • Adgang til både praktisk og mere overordnet rådgivning mht. arbejdet som professionel vejlleder i natur- og friluftsliv
 • Vore nyhedsbreve med informationer og oplysninger, medlemsnyt, tilbud og opdatering af foreningens sager
 • Adgang til den "lukkede" del af vor webside
 • Adgang til at deltage i alle vore møder
 • Adgang til et stort kontaktnet af vejledere og studerende m.fl. med en interesse for formidling af naturligt friluftsliv
 • Støtte i relation til arbejdet som professionel
 • Støtte i sager af relevans for foreningens arbejdsområde

Til gengæld forventer vi, at du er aktiv og engageret og, at du bidrager i arbejdet i foreningen.

Du kan få yderligere information ved at rette henvendelse til bestyrelsen.
Ring gerne til os på 56-94 90 00 eller
på e-mail: post@vejlederkeds.dk

I tilfælde af, at du kunne tænke dig at blive optaget i foreningen, skal du give meddelelse herom, hvorefter du vil modtage besked og diverse materialer samt adgangskode til den "lukkede" del af vor webside.

Vi ser frem til at høre fra dig.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.