©

Korrespondance med Tom André Jacobsen
omkring offentliggørelse af oplysningerne om
Tom André Jacobsen og Tjele Actioncenter / All Action Adventure og Dansk team-buildingcenter.

Herunder følger korrespondsancen imellem Dansk Vejlederkreds (DV) og Tom André Jacobsen (TAJ) med anledning i offentliggørelsen af oplysningerne om ham og hans påstande.
Brevene fra DV er skrevet med blåt og
svarene fra TAJ er skrevet med rødt.


Mail fra Dansk Vejlederkreds:
Dansk Vejlederkreds [mailto:post@vejlederkreds.dk]
Sendt: 9. januar 2001 00:27
Til: tjele.action@vip.cybercity.dk
Emne: Kommentarer til offentliggørelse information


Til Tom André Jacobsen.

Vedlagt finder du et print af de informationer, som vi om 6 dage har tænktos at lægge ud på vor hjemmeside.

Vi finder det rigtigt, at du forinden får lejlighed til at fremsætteeventuelle kommentarer til indholdet.
Disse kommentarer vil vi så vidt muligt bringe sammen med siden.

Informationen er vedlagt i en pdf-fil.
For at læse den skal du have programmet AcrobatReader, der gratis kandownloades fra:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Lad os vide, hvis du alligevel har problemer med at læse siden.

Vi ser frem til at høre fra dig

Venlig hilsen bestyrelsen v.


Karl Spur
Nordhavnsvej 1
3000 Helsingør

Christian Almer
Krakvej 5
3790 Hasle

René van der Ploeg
Åparken 4
8586 Ørum


Mail fra Tom André Jakobsen
Subject: SV: Kommentarer til offentliggørelse information
Sent: 14/01/20 8:31
Received: 09/01/01 23:59
From: www.tjeleactioncenter.dk, tjele.action@vip.cybercity.dk
To: Dansk Vejlederkreds, post@vejlederkreds.dk

Til Bestyrelsen af vejlederkredsen

Jeg har med stor forundring gennemlæst jeres påstand.

Jeg er forundret fordi at I kun har jeres medlems udtagelse, ikke politiets, og efter hvad jeg kan se er han også i jeres bestyrelse, så han kan med andre ord bruge den forening som han sedder i til at fjerne hans
konkurenter, er det betryggende????

jeg vil også lige understrege at de UIAA prøver blev afleveret til en autoriserede instruktør fra Bornholsklatreskol" Jacob Rømer Barfod", som fortalte os at de var falske, og så bør I nok også stille jer spørgsmålet om jeg ville afleverer en gang dukomentfalsk til en UIAA autoriserede instruktør med den største muglighed for at blive knaldet for det, det tror
ingen , Politiet vil ikke køre sagen hverken fra Christian Almer s side eller fra min da sagen blev anmældt fra begge parter. dette burde også fremgå af jeres udtagelse.

Mit firma tog til Bornholm for at få godkendt vores grunduddannese af en UIAA autoriserede instruktør. turen kostede mit forma en del ca. 15,000,00 kr. og jeg kan godt fortælle at turen aldrig var blevet afholdt hvis jeg havde den mindste mistanke om at jeg var ved at blive røvrendt, og at de prøver som vi skulle aflægge var falske. De penge var dyre lære penge.det Beløb kunne jeg lige så godt havde brugt til et andet op hold som også var godkendt af Dansk Bjergklub. Hvilket er hvad firmaet har fastlagt i fremtiden af afholde fremtidelige uddannelser og kurser hvor der er er en UIAA godkendelse på kurset og kun igennem Dansk Bjergklub.

vores kursister har ikke købt ture som var risiko fyldte , jeg har klatret i over 6 år, og hverken jeg eller Tjele actionklub har haft nogen form for skalder, derfor kan jeg ikke se at vi har udsat vore kunder for en fare, da vi ved hvad vi gør både sikkerhedsmæssigt og fagligt, her har der aldrig været noget at sætte fingre på.
DET SKAL UNDERSTREGES

adressen på klubben var i mit firma på Østergade 3 Ørum 8830 Tjele.
Foreningen var forsikret og det forsikringsselskab har været på tur med os og har oplevet vores sikkerhed på vore ture. jeg skal for god ordens skyld understrege at der aldrig har været en skade eller bare et lille uheld så som så mange andre steder har vores sikkerhed været i top. Vi har jo trods alt 6 års afaring, så vi er ikke ammatører. vores kurser er vel
tilrettelagte, og vi har ALDRIG haft nogen der kunne klage over noget, vores navn er kendt her i Jylland og det er for noget godt , derfor kan jeg ikke bare lade jer ødelægge det som jeg har opbygget i de sidste 6 år.

Jeg skal derfor også understrege at kommer jeres påstande på internettet vil jeg anlægge enjurier mod alle tre som i fremsender som bestyrelsen. da I påstår at jeg har lavet dukomentfalsk. hvilket jeg ikke har gjort, og har I ikke en dom på dette bør I nok overveje det igen , eller kontakte mig om hvad der ikke passer i jeres påstand. I burde nok også havde en politi rapport inden I sender dise informationer på nettet.

der for kan jeg ikke acepterer disse informationer som Christian Almer påstår.

og I bedes kontakte mig før I sender det i offentligheden.

Venlig Hilsen
Tjele Actioncenter
v/ Tom JakobsenMail fra Dansk Vejlederkreds:
Dansk Vejlederkreds [mailto:post@vejlederkreds.dk]
Sendt: 12. januar 2001 10:40
Til: tjele.action@vip.cybercity.dk
Emne: Re: SV: Kommentarer til offentliggørelse information


Vedr. sagen, Tom André Jakobsen

Læs siden igen. Du bliver ikke anklaget for dokumentfalsk.
Derimod påpeger vi dine løgne, som jo kan dokumenteres -også uden politirapporter.

Mht. dokumentfalsk, så kender vi Christian Almer, hans udseende og hans underskrift.
Vi kan uden videre konstatere, at de af dig fremsendte dokumenter er et udtryk for dokumentfalsk -også uden politirapport.

Vi kan oplyse dig om, at vi, på trods heraf, alligevel har kontaktet politiet.
De forklarede, at de havde indkaldt dig til afhøring om denne sag.
I den forbindelse, havde de bl.a. bedt dig om at medbringe:

1. Kvittering på kr. 1.500,- fra den påståede “Krisitan”.
- Denne kvittering hævder du jo i brev af 8. november 2000 til formanden for Dansk Bjergklub, Jan Bønding, at du er i besiddelse af.
Som du skriver: "jeg har dog stadig den kvittering fra den Christian som jeg betalte de 1500,00 kr til med hans underskrift."

2. Originalbrev med falsk “underskrift” fra “Christian Almer” samt tilhørende kuvert med “Christian Almer” som afsender.
- Dette brev, indeholdende falske “UIAA-papirer”, påstår du jo, at du modtog på Bornholm.
Vi har set fax-kopi af dette “brev” med falsk underskrift og den tilhørende “kuvert” med falsk afsender.
På faxen står Tjele-Actioncenter som afsender.

3. Telefonnummeret til den “Kristian”, som du påstår, at du har betalt penge til for 4 år siden.
- Du hævder jo samtidigt, at du har holdt telefonisk kontakt med ham igennem mere end 3 1/2 år.

Selv om du altså klart har påstået, at du var i besiddelse af ovennævnte dokumentation og oplysninger, så kunne du, ifølge det oplyste, imidlertid ikke fremlægge noget af dette, da du mødte op til afhøringen hos politiet !!!
Du kan derfor kun bebrejde dig selv, hvis dine historier virker utroværdige og efterlader det indtryk, at du har begået dokumentfalsk.

Særligt i lyset af dine øvrige løgne, forekommer det særdeles betænkeligt, at du på den ene side påstår at have både kuvert, brev, og kvittering med underskrift fra samt desuden et telefonnummer til den påståede “Kristian” og på den anden side ikke kan fremvise nogle af disse ting, hverken for Christian Almer eller for politiet.

Vi lader folk tænke, hvad de vil, om det.

Hvis du ikke har begået dokumentfalsk, går vi selvfølgelig ud fra, at du i stedet begynder at samarbejde om at finde den “Krsitian”, som så i stedet har begået har begået dokumentfalsk.
I det arbejde forventer vi, at du snarest udleverer ovennævnte dokumentation.

I modsat fald lader vi også folk tænke, hvad de vil om det.

Vi har på den baggrund udvidet hjemmesiden med yderligere en side med oplysninger (se vedhæftede fil, “Dokumentation.pdf”) samt en side med din reaktion og nærværende svar.

Derudover har vi nu også lavet en side med en efterlysning med dusør efter den person, som du påstår skulle være “Krisitan”. (Se vedhæftede fil: “Efterlysning.pdf).
Efterlysningen er biføjet det af dig fremsendte billede af personen.
Denne efterlysning vil ligeledes blive offentliggjort på vor hjemmeside, som iøvrigt i nærmeste fremtid vil blive annonceret i diverse faglade og tiddskrifter.
Derudover vil den blive rundsendt med henvisning til vor hjemmeside til en række personer i dansk friluftsliv i forsøget på at finde den mystiske “Kristian”.

Som du kan forstå, er det altså langtfra sådan, at vi kun har Christian Almers “udtagelse”, som du kalder det.
Udover de objektivt dokumenterbare kendsgerninger (f.eks. din hjemmeside, brev afsendt fra din fax samt dine e-mails til både Christian Almer og Dansk Bjergklub), så blev dine henvendelser til og samtaler med Christian Almer den 8. november 2000 overhørt af flere uafhængige vidner, og vi har derfor et endog meget præcist billede af, hvad der er foregået.

For en ordens skyld skal vi afslutningsvis slå fast, at hverken Christian Almer eller vi anser dig for at være konkurrent til Christian Almer, som du skriver.
Klatre-Centeret arrangerer kurser og uddannelser i sikringsteknikker ved klatring.
Du arrangerer, så vidt vi kan se, alene underholdning.

Derudover vil vi bemærke, at Christian Almer ikke (mis)“bruger” vor forening.
At du tilfældigvis har besluttet at henvende dig til et af vore bestyrelsesmedlemmer, skal vel ikke afskære ham fra den ret til hjælp i sager som denne, som alle vore medlemmer nyder?
Det virker som om du belejligt glemmer, at det ikke er Christian Almer, men derimod dig, der med din umotiverede inddragelse af ham i dine personlige problemer, prøver at “fjerne” en “konkurrent”, som du kalder det !
Dansk Vejlederkreds hjælper både ham og alle andre medlemmer -også imod dit umotiverede “misbrug” af ham.

Det, der for alvor ikke er “betryggende”, som du udtrykker det, i denne sag, er, at du igennem flere år har løjet om din baggrund.
Dette gælder både overfor omverdenen som sådan og overfor dine kunder, som på falsk grundlag har deltaget på dine arrangementer i den tro, at du havde den beskrevne baggrund.
Ligeledes forekommer det heller ikke “betryggende”, at du tilsyneladende ikke vil medvirke til at finde den af dig påståede “Kristian”.

Skulle du skifte mening eller måtte du ønske at fremsætte yderligere bemærkninger, er du selvfølgelig velkommen til at vende tilbage.
Vær dog opmærksom på den angivne frist.

DANSK VEJLEDERKREDS
Bestyrelsen v.

Karl Spur
Nordhavnsvej 1
3000 Helsingør

René van der Ploeg
Åparken 4
8586 Ørum
Et par uger efter udløbet af fristen for at fremlægge den lovede dokumentation og for at fremkomme med kommentarer, havde vi fortsat ikke fået skygge af bevis for TAJ's påstande fra TAJ.
I stedet modtog vi nedenstående fra TAJ:


Mail fra Tom André Jakobsen:
Subject: SV: SV: Kommentarer til offentliggørelse information
Sent: 28/01/20 7:41
Received: 02/02/01 20:26
From: www.tjeleactioncenter.dk, tjele.action@vip.cybercity.dk
To: Dansk Vejlederkreds, post@vejlederkreds.dk

Re: SV: Kommentarer til offentliggørelse information
Til Vejleder kredsen

I skriver at jeg ikke har parpirerne fra denne sag . det er regtigt, da jeg havde kontaktet Politiet og anmældt sagen fik jeg retur at denne sag kunne de ikke efterforske, da jeg kun havde et billede af Christian og det staves CH ristian
jeg kan forstå at i tror at jeg ikke har prøvet at finde Christian, men jeg har forhørt ig ved Bella centeret fordi det var her jeg mødte ham, og det skulle jo også være her jeg startede da jeg fik kontakten her fra. de kunne kun finde et firma som var på messen , de kender heller ikke Christian og de delte ikke folderer ud om klatring i Sverige i fjeldene. men jeg prøvede også at lede after firmaer som havde noget i samme retning , men det var der ike noget af. ang. telefonsamtalerne:
jeg trode at Christian Almer var denne person og med god grund ringede jeg til ham på det nye tlf nr
jeg talte med Christian Almer efter ganske kort tid blev jeg klar over at stemmen ikke var den samme , det gjorde mig i tvivl om denne person var den samme, og det fortalte jeg ham også, alligevel fremlagde jeg sagen, for ham da jeg var ret sur over mit tab på turen , men jeg bad om at han fremsendte et foto via email af han Pt. D.D. det modtog jeg aldrig , i stedet for begynte han at angribe mig om hvad jeg havde af uddannelse, istedet for at sende mig det foto, så jeg ikke skulle andre steder hen for at få det bekræftet eller afbekræftet om han var den Christian Almer som jeg havde mødt.

Jeg syntes at alle parter skal nævnes med fulde navn ved offentligørelsen.
Jeg vil også gerne havde at i kontakter Jacob Barfod fra Bornholmsklatreskole da han er nærmest på sagen, han modtog jo prøverne og fik derfor ansvaret for prøverne at de kom frem til Dansk Bjerg klub. så I burde nok også havde hans udtagelse om sagen før i offentliggører jeres udtagelse.

ang Efterlysningen , den var en god ide den må jeg tage hatten af for , da jeg ikke har tænkt det, men jeg har nok også erkendt tabet af turen nu , pengene kan jeg jo ikke opkræve på nuværende tidspunkt.

Tak for en alligevel rimelig samarbejde

venlig hilsen
Tom Jakobsen

pss. jeg vil bede om adressen hvor I offentligører dette på internettet ganske nødagtigt , på forhånd tak.


Mail fra Dansk Vejlederkreds:
Dansk Vejlederkreds [mailto:post@vejlederkreds.dk]
Sendt: 3. februar 2001 8:41
Til: tjele.action@vip.cybercity.dk
Emne: Re: SV: Kommentarer til offentliggørelse information


Du skriver, at du “...ikke har papirerne fra denne sag”

1. Hvor har du så gjort af det telefonnummer, som du påstår, at du har brugt til at holde kontakt med den påståede “Krtistian” gennem mere end tre et halvt år ?

2. Hvor har du så gjort af den kuvert, som du faxede bagsiden af til Christian Almer?

3. Hvor har du så gjort af det brev, som du faxede til Christian Almer?

4. Hvor har du så gjort af den kvittering, som du fik fra den påståede “Kristian” i Bella-Centeret?
I brev af 8. november 2000 til formanden for Dansk Bjergklub, Jan Bønding, skriver du, at du har denne kvittering. Som du selv skriver: "jeg har dog stadig den kvittering fra den Christian som jeg betalte de 1500,00 kr til med hans underskrift."
Men det har du måske “glemt”?

5 Nu påstår du også, at “Kristian” skal staves med “Ch”.
Hvorfra ved du det?

6. På din hjemmeside påstår du nu pludselig også, at du er “godkendt” rapellling-, klatre- og træklatreinstruktør i “Tjele Action Klub”.
a. Hvem har godkendt dig?
b. Efter hvilke kriterier?

Indtil du besvarer disse spørgsmål, vil du i vore øjne fremstå som en løgner, der forsøger at slippe af med dine problemer ved at hænge andre mennesker ud.
Vi er sikre på, at alle tænkende mennesker, der ser disse oplysninger bl.a. på vor webside, vil drage den samme konklusion.
Særligt når man tager dine øvrige løgne om din baggrund med i betragtning.

I den forbindelse hæfter vi os ved, at du nu påstår, at Christian Almer skulle have angrebet dig.
Da der var flere vidner til stede den pågældende dag, må vi konstatere, at det også er løgn.
Christian Almer stillede dig derimod en række telefoniske spørgsmål, der førte til, at du erkendte, at du havde løjet på en række punkter, bl.a. om din uddannelse.

Mht. at kontakte Jacob Rømer, så anser vi dette for helt unødvendigt.
Efter kontakt med Dansk Bjergklubs bestyrelse er vi ikke i tvivl om, at også de “UIAA-papirer”, du udleverede, er falske.
Men du er da sikkert velkommen til selv at kontakte ham.
I lader jo til at have et godt samarbejde.

Du behøver derimod ikke at “takke for et “samarbejde” med os.
Du har på ingen måde forsøgt at “samarbejde” med os overhovedet,
Indtil du begynder på dette, anser vi dig som direkte skadelig for branchen, og vi ønsker ikke at have mere dig at gøre.

Som vi allerede har forklaret dig, er din deadline for at svare inden den 14. januar for længst overskrevet.
Oplysningerne om dig har været offentlige, bl.a. på vor hjemmeside siden da.
Derudover er vi ved lægge sidste hånd på et brev og en mailingliste til en lang række personer friluftsorganisatioenr, medier og tidsskrifter m.fl. om problemet
Ydermere vil vi snarest og samtidigt skrive og forklare om problemet direkte til relevante myndigheder, firmaer og forsikringsselskaber.

Som vi talte om, ser vi frem til , at du nu vil “...anlægge enjurier mod alle tre som i fremsender som bestyrelsen...”, som du skriver.

Vi ser desuden frem til, at du snarest viser vilje til at samarbejde ved enten at svare på ovennævnte 6 spørgsmål eller ved at indrømme, at du har løjet om Christian Almer.

Indtil da behøver du ikke ulejlige hverken dig selv eller os yderligere.

DANSK VEJLEDERKREDS
Bestyrelsen v.


Karl Spur

René van der Ploeg


EPILOG:
Dette sidste brev er fortsat ikke besvaret.
Den "dokumentation", som TAJ påstår eksisterer, og som i givet fald skulle kunne medvirke til at befri ham fra mistanken om, at han udover at have løjet gennem flere år om sin baggrund, også skulle have begået dokumentfalsk ved at underskrive breve i Christian Almers (CA) navn, har han forsat ikhe frmkommet med, hverken overfor politiet eller overfor Dansk Vejlederkreds !!

Du vil kunne følge sagen på disse sider og kan, indtil andet fremgår, gå ud fra, at han fortsat ikke har fremsendt den påståede dokumentation.

18. februar, 2001.

NY EPILOG:
Knapt halvandet år senere, den 17. juni 2002, dukker Tom André Jacobsen pludseligt op på "arenaen" igen med yderligere falske påstande om CA.
Denne gang fremkommer han med løgnene på Dansk Bjergklubs (DB) debatside:
http://disc.server.com/Indices/118540
I to indlæg på denne side hævder “Tommy Nørremark”, at han skulle have været på klatrekursus hos CA / Klatre-Centeret og, at det skulle have været f.eks. plat og dyrt og, at det ikke skulle være det papir værd, som det var skrevet på !??

Du kan læse indlæggene fra DB's debatside her.

Det viser sig imidlertid, at TAJ ikke blot fremkommer med løgne og injurierende påstande.
Det viser sig også, at han gør det i falsk navn.
Han benytter nu navnet "Tommy Nørremark".
Ved nærmere undersøgelse af hans IP-adresse viser det sig imidlertid, at afsenderen er registreret som Tjele Action Center.
Ydermere viste en opringning til Tommy Nørremark fra Viborg (der er kun én med det navn i Danmark), den 1. juli 2002, at
- Han ikke kendte CA,
- Han aldrig havde været på klatrekursus hos CA.
- Han havde heller aldrig skrevet på DB’s debat side.
- Derimod kendte han TAJ.
Tommy Nørremark var stærkt forundret og forarget over, at TAJ havde skrevet falske indlæg i hans navn på DB’s debatside, og han ville øjeblikkeligt tage affære i den anledning.

Hverken Tommy Nørremark eller TAJ har nogensinde været på klatrekursus hos Klatre-Centeret, endsige truffet CA.
Dermed står det endnu en gang klart, at TAJ har fremsat injurierende og falske påstande om CA.
Til det formål har han oven i købet misbrugt en bekendts navn uden dennes vidende.

Se indlæggene fra DB's debatside her.

Der ser på den baggrund ud til fortsat at være god grund til, at advare imod firmaerne Tjele Actioncenter / All Action Adventure og Dansk team-buidingcenter v. Tom André Jacobsen.
TAJs løgne om andre og ikke mindst om sin baggrund giver anledning til at fastholde en kraftig

ADVARSEL
imod klatring og klatreaktiviteter, arrangeret af Tjele Action Center / All Action Adventure, Dansk teambuildingcenter og Tom André Jacobsen.


Efterlysning af den påståede "Kristian".

Tilbage til indgangssiden om Tjele Actioncenter.


Tilbage til siden med baggrundsinformation om Tjele Actioncenter.

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.