DTH="600" BORDERCOLOR="black" BGCOLOR="#8DD909">

©

Tjele Actioncenter / All Action Adventure,
Dansk teambuildingcenter og Tom André Jacobsens
løgnagtige påstande, faDTH="600" BORDERCOLOR="black" BGCOLOR="#8DD909">

©

Tjele Actioncenter / All Action Adventure,
Dansk teambuildingcenter og Tom André Jacobsens
løgnagtige påstande, falske klatreinstruktører samt
en efterlysning

Baggrund:

Dansk Vejlederkreds blev i slutningen af år 2000 gjort opmærksom på Tjele Actioncenter, All-Action Adventure, Dansk teambuildingcenter og Tom André Jacobsen .
Et af vore medlemmer, Christian Almer (CA), blev uventet ringet op af Tom André Jakobsen (TAJ) fra ovennævnte firma.
TAJ påstod, at CA og hans firma, Klatre-Centeret skulle have forsøgt at sælge TAJ en UIAA-autorisation som klatreinstruktør i Dansk Bjergklub.

Dette var uden hold i virkeligheden, og CA var derfor noget overrasket over den uventede anklage.
Bagved påstanden viste der sig at ligge det forhold, at TAJ havde forsøgt at blive godkendt instruktør gennem Dansk Bjergklub på baggrund af falske UIAA-papirer!

Sagen:

Nedenfor følger en gennemgang af fakta i sagen.

Den 8. november 2000 modtog vort medlem, CA, en opringning fra:
Tom André Jacobsen / Tjele Actionscenter / All Action Adventure, Dansk team-buildingcenter
Skibdalvej 8, Lindum
98-54 53 02

Tom André Jacobsen (TAJ) påstod, at han havde et mellemværende med "CA”.
TAJ påstod, at han i Bella-Centret for 3 1/2 år siden (uge 4 1997) skulle have udbetalt kr. 1.500,- til "CA” for ved en prøve at godkende ham og et antal af hans bekendte til UIAA (Union International des Association Alpinisme)-godkendte klippeklatreinstruktører i Dansk Bjergklub.
TAJ påstod, at "CA” havde aftalt med ham, at eksamen skulle afvikles på Bornholm i perioden den 9.-17. september 2000. (Der er dog en del usikkerhed om dette tidspunkt, idet han indledningsvist forklarede, at eksamen var aftalt til 12.-17. september. Imidlertid sagde han samtidigt, at han modtog brev fra "CA” dagen før eksamen, og dette "brev” er dateret den 9. september!).
TAJ fortsatte med at forklare, at "CA” derefter skulle være udeblevet fra denne eksamen og, at "CA” i stedet skulle have sendt et brev til TAJ’s hotel på Bornholm, hvori "CA” skulle have forklaret, at "CA” ikke kunne komme alligevel, men, at "CA” henviste til en anden person (Jacob Rømer), der skulle kunne foretage denne eksamen.
Endvidere forklarede TAJ, at han var kommet i klemme i forhold til Dansk Bjergklub, idet de "UIAA”-eksamenspapirer, som han var dukket op med, havde vist sig at være falske.

Vort medlem kendte INTET til denne historie og spurgte, hvorfra TAJ havde fået den ide, at CA skulle være indblandet?

TAJ påstod, at han havde truffet en person i Bella-Centret for 3 1/2 siden og, at denne havde præsenteret sig som Kristian. Denne person skulle desuden have haft en brochure, hvoraf kun fornavn (Kristian) og et mobiltelefonnummer skulle være fremgået.
Han påstod endvidere, at han havde holdt telefonisk kontakt med denne person i de mellemliggende 31/2 år.

CA sagde, at han INTET kendte til sagen og bad TAJ om at dokumentere sine påstande.
CA bad i den forbindelse om mobiltelefonnummeret til “Kristian”.
TAJ påstod, at han ikke længere havde telefonnummeret til denne "person", fordi det var sendt videre til politiet i Viborg i forbindelse med en politianmeldelse af CA.
Vort medlem spurgte, hvem han havde talt med hos politiet, men det sagde han, at han ikke kunne huske!
Imidlertid kunne han sende CA kopi af det brev, som han påstod, at han skulle have modtaget fra "CA”, mens han var på Bornholm.
Dette modtog CA efter adskillige timer på fax sammen med en kopi af bagsiden af den kuvert, som han påstod, at brevet havde været sendt i..

Både på denne bagside og inde i brevet stod CAs navn og CAs adresse som afsendere, ligesom brevet var påført en underskrift, som skulle forstille at være CAs, men som imidlertid ikke er det.
Dermed er der tale om dokumentfalsk
.

Da TAJ havde påstået, at telefonnummeret på den person, som iflg. TAJ, skulle have udgivet sig for at være CA, lå hos polititet i Viborg, ringede CA samme dag til kriminsalpolitiet i Viborg, der senere ringede tilbage v. Lauritz Schmidt og forklarede, at de ikke kendte noget til sagen!
CA ringede straks tilbage til TAJ, der måtte indrømme, at den nok alligevel ikke var hos politiet.
TAJ påstod nu i stedet, at sagen (og dermed, iflg. TAJ, også telefonnummeret på "Kristian”) var sendt til hans advokat, Morten Wagner, i Viborg.
Vort medlem ringede derfor til denne og talte med advokat, Henrik Avild, der heller ikke kendte noget til sagen!
Vort medlem ringede tilbage til TAJ, der derefter påstod, at den først var sendt med posten dagen forinden og, at den derfor nok ikke var nået frem.
2 dage senere ringede CA igen til Henrik Avild fra advokatfirmaet for at spørge til telefonnummeret på den person, der angiveligt skulle have udgivet sig for at være CA.
Henrik Avild kendte dog fortsat intet til sagen og havde end ikke drøftet denne med TAJ.
Mens vi talte, ankom posten, og han kunne kun konstatere, at der heller ikke denne dag var noget brev fra TAJ.
Tilbage var groft set kun muligheden for at konkludere, at TAJ havde løjet om, at telefonnummeret skulle være sendt til politiet eller til hans advokat!
Igen (fredag) ringede CA derfor tilbage til TAJ for endnu en gang at bede om telefonnummeret til den person, som TAJ påstår skulle være CA.
Nu ville TAJ imidlertid ikke snakke.
CA e-mailede i stedet til ham for at få det påståede telefonnummer og modtog i stedet blot en mail, hvori CA fik at vide, at enhver telefonisk henvendelse fremover ville blive betragtet som chikane af hans “firma”.!!!

Det er derfor mere end fristende at antage, at den påståede "Kristian" slet ikke eksisterer og, at TAJ derfor også lyver om det forhold, at han skulle have en forretningsmæssig aftale med en mystisk "Kristian", som TAJ tilsyneladende ingen oplysninger har om.
Løgnen lader til at falde TAJ let.
Ud over løgnene om, at papirerne skulle være sendt først til politiet og siden til TAJ's advokat har TAJ i årevis også løjet om sin baggrund overfor firmaet, Tjele Actioncenters, All-Action Adventures og Dasnk team-buildingcenters, kunder ved at påstå, at TAJ skulle være klatreinstruktør mm.

TAJ påstår altså, at han for 3 1/2 siden skulle have udbetalt penge til en ham den gang ukendt person på en messe i København for at holde en eksamen for ham 3 1/2 senere.
Han påstår samttidigt, at han gennem de 3 1/2 år har holdt telefonisk kontakt med denne "person", som han vel at mærke tilsyneladende pludseligt ikke længere har telfonnummeret til.
Han påstår endvidere, at denne person skulle hedde CA. Dette sker med henvisning til et "brev" med falsk "underskrift".

Tilbage til onsdag:
Efter endelig at have modtaget fax med kopi af “brev” fra TAJ, ringede CA tilbage og sagde, at det ikke var CA, der havde skrevet brevet og, at det heller ikke var CAs underskrift.
TAJ gav på opfordring et signalement af "Kristian”, der bl.a. indebar, at denne havde haft skulderlangt hår.
Dette har CA imidlertid aldrig haft.
TAJ påstod endvidere, at han nu havde fundet et billede af “Kristian” og, at han ville maile dette til CA, hvilket han gjorde. Se billedet.
Udover, at billedet ikke umiddelbart viser en person med skulderlangt hår, så kunne CA blot konstatere, at han ikke kendte personen på billedet, og dette meddelte CA til TAJ, der svarede, at han ville maile billedet af den påståede "Kristian” til både Jacob Rømer og til formanden for Dansk Bjergklub, Jan Bønding.

Vort medlem ringede derfor senere på aftenen til formanden for Dansk Bjergklub (DB), Jan Bønding (JB), som CA kendte udmærket bl.a. med baggrund i flere års arbejde sammen med ham i bestyrelsen for Dansk Bjerklub.
JB forklarede, at de havde haft mange problemer med TAJ og dennes påstande om, at TAJ var UIAA-godkendt instruktør og med de falske papirer, som han havde forsøgt at blive godkendt på grundlag af på Bornholm.
Vort medlem forklarede JB, at CAs primære interesse var at sikre, at DB ikke troede, at det var CA, der havde forsøgt at begå dokumentfalsk med UIAA-papirer, som TAJ lagde op til.

JB forklarede, at DB heller ikke troede, at det havde noget med CA at gøre.
Dertil var de falske UIAA-"eksamens-papirer" alt for klodset udført, som han udtrykte det.
Han forklarede endvidere, at han ville kunne bekræfte, at det ikke var CAs underskrift, der var på det brev, som TAJ forsøgte at dække sig ind med.
I en senere samtale forklarede JB endvidere, at han havde modtaget billedet af den påståede "Kristian” fra TAJ og, at han på det grundlag kunne fastslå, at der ikke var tale om CA og yderligere, at han havde meddelt dette til TAJ på e-mail samme dag.

Ydermere ringede CA til bestyrelsesmedlem fra bjergklubben, Henrik Ljunggreen, der bekræftede, at de havde problemer med TAJ og, at de ikke troede, at det var CA, der havde skrevet brevet.

Med anledning i samtalerne med Dansk Bjergklub gik CA ind og så på TAJ’s hjemmeside; www.tjeleactioncenter.dk, hvor CA om TAJ bl.a. kunne læse,at TAJ skulle være;
- "Uddannelsesinstruktør (Rapelling-, klatring og rednings kurser der er bestået”,
- "Redningstjeneste på Bornholms klipper”
- ”Godkendt bjergklatrings-instruktør”
- ”Alpin klatre- og rednings-instruktør”


Vort medlem ringede endnu en gang til TAJ og sagde, at hans løgnehistorie -og ikke mindst hans forsøg på at inddrage CA i denne- nu lignede dokumentfalsk.
CA satte spørgsmål ved TAJs troværdighed og henviste til hans hjemmeside.
CA spurgte, hvad der lå bag ved alle hans påstande om både rednings-, bjergklatrings- og alpin instruktør-status.
TAJ havde tydeligvis store problemer ved at forklare dette, og efter 15 minsutters pres med vidner på ekstratelefonen indrømmede TAJ adspurgt punkt for punkt, at der ikke var så meget som en eneste af påstandene, der holdt stik overhovedet.
Vort medlem spurgte, om ikke TAJ troede, at både han, hans kunder og for så vidt også branchen som sådan ville være bedstt tjent med, at han fremstillede sig selv i et ærligt lys, hvilket han gav os medhold i.

Se udskrifter fra TAJ’s hjemmside denne aften, den 8. november og dagen efter den 9. november.
Det er tydeligt, at der er en endog meget stor forskel på disse 2 beskrivelser af den samme person.

TAJ’s løgne om politianmeldelser, om breve mm., der skulle være sendt til hans advokat og ikke minsdst om hans egen baggrund samt de totalt udokumenterede påstande om, at der skulle være en eller anden "mystisk Krisitan", der underskriver sig i CA's navn og med hans adresse, gør, at det er fristende at tro, at TAJ har fabrikeret dokumenterne i CAs navn og med CAs underskrift på.
Formålet kunne være at forsøge at slippe for de problemer, som hans andet dokumentfalsk (UIAA-prøverne) og hans tidligere påstande, f.eks. på hans hjemmeside, om at være UIAA-godkendt instruktør, har skabt for ham i forhold til UIAA og til Dansk Bjergklub.

Uanset er der tale om et klart tilfælde af dokumentfalsk, som samtidig er blevet brugt til bagvaskelse af CA.

CA driver på 12. år landets ældste og største professionelle bjerg- og klatreskole, Klatre-Centeret.
Det er indlysende, at det er overordentligt skadeligt, både for CA og for virksomheden som sådan, at nogen går omkring og skaber det indtryk, at CA skulle anvende falske UIAA-papirer, endsige tilbyde eksaminser efter disse, ligesom det er klart ærekrænkende at påstå, at CA skulle have truffet aftale om en eksamen eller et kursus, taget betalt for dette 3 1/2 år i forvejen og derefter helt udeblevet fra dette.
Derudover kan CA selvfølgelig ikke leve med, at nogen udgiver sig for CA og underskriver breve med CAs "underskrift”.

Vi finder alle disse forhold ulovlige, forkastelige og uacceptable.

Enten må den påståede "Kristian” findes og drages til ansvar, eller også må TAJ selv stå til ansvar for at have fabrikeret falske breve i CAs navn med det formål at rense sig selv gennem en tilsvining af CA.

Til en afklaring af sagen vil Dansk Vejlederkreds fremhæve, at følgende kunne medvirke afgørende til en afklaring af sagen, men, at TAJ, som påstår at være i besiddelse af disse oplysninger, nægter at udvere disse!

- 1. - originalbrevet fra den påståede "Kristian” kunne skaffes fra TAJ (TAJ har jo faxet det til CA, og han må derfor være i besiddelse deraf).

- 2. - tilsvarende kunne hele originalkuverten til TAJ fremskaffes fra TAJ (TAJ har jo faxet "bagsiden” af denne "kuvert" med "afsenderadresse” fra CA (Bilag 1), så han må vel også have forsiden).
På den måde, vil man kunne se, hvor brevet eventuelt måtte være sendt fra og til.
Vi må jo gå ud fra, at der står TAJ’s navn og et eller andet hotel på Bornholm på som modtager på forsiden af kuverten og samtidigt, at denne forside indeholder et poststempel fra et eller postkontor.
Det fremgår jo af afsenderadressen, at det skulle være sendt fra Bornholm.

- 3. - ydermere burde telefonnummeret til den påståede "Kristian øjeblikkeligt fremskaffes fra TAJ.
Denne påstår jo at have brugt det til at holde kontakt med "Kristian” gennem 3
1/2 år helt frem til september i år.
Desuden erkender TAJ jo at være i besiddelse af dette nummer, idet han påstår, at det først er sendt til politiet i Viborg og siden, at det skulle være sendt til hans advokat i Viborg.

- 4. - Endelig burde TAJ bidrage til afklaringen ved at udlevere kvitteringen for det oprindeligt "indbetalte“ eksamensgebyr, kr. 1.500,- fra februar 1997, så man kan se, hvem der måtte have skrevet under på denne "kvittering” på penge, som TAJ påstår, at han har betalt til en ukendt "Kristian” på Bella-Centret i København, 3
1/2 år inden afholdelse af den eksamen, som pengene angiveligt skulle være dækning for.
Denne kvittering påstår TAJ at være i besiddelse af, både overfor CA og på skrift overfor bjergklubbens formand, JB.
"jeg har dog stadig den kvittering fra den Christian Som jeg betalte de 1500,00 kr til med hans underskrift."
(Mail fra TAJ til JB fra DB den 8. november 2000, 11.25 pm)
Det fremgår oven i købet af denne e-mail, at kvitteringen skulle indeholde en underskrift fra omtalte "Krisitan”


Vi tvivler, baseret på ovennævnte erfaringer, på, at TAJ vil bidrage til en afklaring ved at fremkomme med ovennævnte oplysninger og dokumentation, som han jo ellers selv påstår at være i besiddelse af...

Han har lovet dette flere gange, men afviser nu bare med en meddelese om, at videre henvendelse vil blive betragtet som chikane af hans firma.

Vi vil lade ovennævnte tale sit eget sprog og lade det være op til den enkelte at drage sine konklusioner.

Det skal lige nævnes, at TAJ har haft lejlighed til at reagere på oplysninger på disse sider.

Hans reaktioner og vore svar kan du læse her
.

Da TAJ kun bidrager med falske påstande om vort medlem, vil vi, indtil han medvirker gennem ovenævnte 4 punkter, i stedet udstede enEfterlysning
Efter den påståede "Kristian".

Vort medlem må snarest have renset sit navn fra enhver kontakt med denne sag.
Tilsvarende er det nødvendigt at standse den person, som udgiver sig for at være CA, foretager sig ulovlige handlinger i CAs navn og ikke minsdst, som underskriver sig med CAs navn.

Du opfordres herved til at bidrage med eventuelle oplysninger om den påståede "Kristian".
Ved du, hvem han er?
Se billedet, spred det rundt, spørg dig for.

Hvem kender denne person?

Den påståede "Kristian", som skulle
-handle på vegne af Klatre-Centeret samt
-udgive sig for og
-underskrive sig som Christian Almer
iflg. Tom André Jacobsen fra Tjele Actioncenter / All-Action Adventure
og Dansk team-buildingcenter.


Dansk Vejlederkreds udlover belønning til den, der finder den påståede Krstian, så vi kan få afgjort, om det er ham eller en anden, der udgiver sig for at være vort medlem.

Se EFTERLYSNINGEN.


Kontakt Dansk Vejlederkreds, hvis du mener at have oplysninger, der kan bidrage til en afklaring af denne mærkværdige sag.
Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os for yderlige oplysninger og spørgsmål.
Du kan også kontakte Christian Almer for yderligere informationer.
Dan dit eget indtryk.

God fornøjelse med jagten.


Dansk Vejlederkreds finder det væsentligt at gøre opmærksom på sikkerhedsproblemer i forbindelse med klatring og klatreaktiviteter.
Som det fremgår af TAJ's hjemmesdie, så arrangerer hans firma bl.a. klatring og rapelling med børn og unge.
Vi finder det foruroligende, hvis både forældre og skolemyndigheder har ladet børnene deltage i tiltro til, at TAJ's baggrund var den beskrevne og dermed under falske forudsætninger.

Med bagggrund i en række alvorlige uheld i forbindelse med klatreaktiviteter de senere år, anbefaler Dansk Vejlederkreds, at man sikrer sig, at arrangører af klatreaktiviteter har en autorisation (skriftligt bevis for en bestået objektiv prøveaflæggelse med ekstern censor).

For nærværende anbefaler Dansk Vejlederkreds, at man som minimum kan dokumentere, at man har bestået en af prøverne som er Single Pitch Supervisor eller Klatre-aktivitets-Leder©.

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.