ADVARSEL
Livsfarlige kurser, indeholdende klatring og rapelling,
arrangeret af firmaet Sun-Bornholm, MI3,
Johnny Dalgaard og Jørgen Bloch-Hansen.

Formålet med disse sider at advare imod kursusudbyderen, Sun-Bornholm, der i en række tilfælde har sat menneskeliv på spil på sine kurser, indeholdende klatreaktiviteter
(toprebsklatring og rapelling).
Advarslen skal ses i lyset af, at Sun-Bornholm / MI3, Johnny Dalgaard , Jørgen Bloch-Hansen tilsyneladende end ikke forstår problemet !
Den skal også ses i lyset, at Sun-Bornholm igennem flere år har undladt at gøre noget ved problemet på trods af en række advarsler.
Det må derfor antages, at det fortsat er forbundet med livsfare at deltage på firmaets arrangementer, indeholdende klatreaktiviteter !


Mere overordnet er målet med disse sider at gøre opmærksom på nogle væsentlige - men desværre også generelle - sikkerhedsproblemer omkring klatre-aktiviteter i Danmark.
Det ser ud som om, at der er et stort behov for kendskab til farerne ved ikke at kræve "autorisation" af arrangører af og "instruktører" i klatreaktiviteter.

Både virksomheder, myndigheder, forældre, pårørende og ikke mindst selvfølgelig deltagerne selv har et berettiget krav om at kende til eventuelle sikkerhedsproblemer med diverse kursusudbydere, så unødvendige uheld med f.eks. børn og unge kan undgås i fremtiden.

Se i den forbindelse også vejlederkredsens side om sikkerhed.


På disse sider kan du læse om et par situationer, hvor flere af vore medlemmer, ved flere af hinanden uafhængige tilfælde har oplevet firmaet,

Sun Bornholm og MI3 v.
Johnny Dalgaard samt Jørgen Bloch Hansen

afvikle klatreaktiviteter på en måde, som satte deltagernes liv i overhængende fare uden, at det tilsyneladende gik op for arrangørerne selv!
Deltagerne var således i flere situationer helt usikrede, mens de enten klatrede op ad klipperne eller abseilede ned ad disse.
De havde reb på, men der var hverken bremser på disse eller for den sags skyld nogen, der holdt i rebene.


Ikke blot det farlige i selve situationerne får os til at reagere.

Også og ikke mindst firmaets reaktion (og mangel på samme) i situationerne gør, at vi føler os tvungne til nu at skride til offentliggørelse, inden firmaets grove uansvarlighed fører til uheld.

Der har været rettet flere henvendelser til Sun-Bornholms tidligere leder og MI3s leder, Johnny Dalgaard.
Disse henvendelser har tydeligvis været resultatløse, og firmaerne og Johnny Dalgaard lader ufortrødent til at fortsætte med sin brug af klatreaktiviteter uden, at firmaet tilsyneladende har det ringeste begreb herom.
Ansvarsfralæggelse og uansvarlighed lader til at være fremherskende.
På et vist tidspunkt nægtede Johnny Dalgaard oven i købet ethvert kendskab til den aktuelle situation!

Helt grotesk, men også lidt morsomt, bliver det (galgenhumor), når man kender firmaets praksis, og når man samtidigt læser i firmaets reklamemateriale fra hvilket, nedenstående uddrag er hentet:

I de tre beskrevne og dokumenterede situationer, som fremgår af disse sider, udsatte firmaet sine kursister for åbenlys og overhængende livsfare.
I alle tre situationer var der vidner.

Det er samtidigt tankevækkende, hvor mange farlige situationer, som af gode grunde ikke kan være med i denne dokumentation. Nærværende dokumentation er med en vis sandsynlighed kun toppen af isbjerget.

Da firmaet ikke lader til at ville tage deltagernes sikkerhed alvorligt og samtidigt reagerer aggressivt/afvisende på henvendeler herom, har Dansk Vejlederkreds besluttet at offentliggøre problemet med både situationsbeskrivelser og vidneudsagn.

Dette er derfor en sikkerhedsbaseret advarsel imod Sun-Bornholm / MI3, Johnny Dalgaard og Jørgen Blloch-Hansen og firmaernes aktiviteter, vedrørende klatring, abseiling (rapelling) og øvrige rebaktiviteter.
Disse aktiviteter forekommer både uansvarlige og livsfarlige.
Firmaet lader til at mangle grundlæggende viden om forsvarlig brug af sikringsudstyr og reb mv.
Dertil kommer firmaets mangel på vilje til at reagere.
Da Sun-Bornholm på trods heraf fortsætter med både at udbyde og afvikle klatreaktiviteter, er der al mulig grund til at at advare.

Sun-Bornholm har selvfølgelig været kontaktet inden offentliggørelsen med henblik på en kommentar.
Denne henvendelse og Sun-Bornholms eventuelle svar kan læses her.

Uafhængigt af vejlederkredsens offentliggørelse af advarslen har dagbladet BT også bragt en kritik af og en advarsel imod Sun-Bornholms reb- og klatreaktiviteter.
Se mere om BT's dækning af problemet her.

Alt i alt forekommer situationen både uforståelig, uansvarlig og uholdbar.


Det er på den baggrund, at vi med vidneudsagn dokumenterer hændelserne og med denne offentliggørelse

advarer imod Sun-Bornholm / MI3
og Johnny Dalgaard
og deres brug af klatreaktiviteter
.


Advarslen uddybes på disse sider, hvor den også udstrækker sig til firmaerne;

Force-equip, der tilsyneladende ejes af de samme personer og som også arrangerer klatreaktiviteter.

 


Aktiv, der reklamerer med, at de bruger Sun-Bornholm som samarbejdspartnere på Bornholm, tilsyneladende i forbindelse med netop klatreaktiviteter mv.
Dette firma er forinden offentliggørelsen kontaktet med henblik på en kommentar til nærværende side.

Henvendelserne til Aktiv og deres eventuelle kommentarer kan læses her.


Ydermere gælder advarslen også "træklatreuddannelsen" på IfI (Institut for Idræt) (tidligere DHL), som Sun-Bornholm bl.a. direkte nævner som uddannelsesbaggrund for deres "klatreinstruktør" i det ene af tilfældene !
Se også nærmere om IfI og deres "træklatreuddannelse" her.
Også IfI har været kontaktet med henblik på en kommentar.
Se henvendelsen og deres eventuelle bemærkninger her.

Læs de 3 beskrivelser af situationer,
involverende Sun Bornholm med tilhørende vidneudsagn.
21. august '99, Opalsøen, Bornholm

14. august '00, Opalsøen, Bornholm

11. september '00, Opalsøen, Bornholm

21. august '02. Opalsøen, Bornholm© Copyright. Dansk Vejlederkreds