Dansk Vejlederkreds' webside
Sikkerhredssiden


©

Skal man skal virkelig desnificere sine klatreslynger med
"kvarternære ammoniumforbindelser" ?
Det mener EU !


Når man køber klatreudstyr medfølger der ofte en række mærkværdige sikkerhedsanbefalinger, som producenten tilsyneladende skal vedlægge iflg. EU-krav (Annex 11b i Directiv no. 89/686/EEC fra Den Europæiske Union, omfattende Udstyr for Personlig Sikkerhed (PPE).


Til højre herfor kan du læse, hvad DMM skriver, at EU kræver, at der skal stå om desinficering af slynger.

Nedenfor kan du se hele det informationsark, som f.eks. DMM vedlægger, når man køber én af deres slynger.

 

 

 

 

Udstyret skal "...renses i rent, varmt vand af vandværkskvalitet (temperatur ikke over 40 grader C)." og videre, at den skal "...desinficeres med et desinfektionsmiddel, indeholdende kvarternære ammoniumforbindelser, forstærket med klorhexidin (f.eks. Savlon), i tilstrækkelig opløsning til at gøre desinfektion effektiv. Udstyret nedlægges i en opløsning af den anbefalede koncentration i rent vand (pH 5,5 -8,5)."
Som producenten skriver:
"Det er hensigten, at disse informatioer og oplysninger skal opfylde kravene i annex 11b i Directiv no. 89/686/EEC fra Den Europæiske Union, omfattende Udstyr for Personlig Sikkerhed (PPE).
En del af de givne oplysninger kan forekomme irrelevante, men ifølge det nævnte direktiv har vi pligt til at opgive disse informationer til brugeren af dette udstyr."

Man kunne måske tro, at en så åbenlyst tåbelig anbefaling var en fejl, der hurtigt ville blive rettet.
Imidlertid lader det ikke til at være tilfældet. DMM fortsætter således anbefalingerne.
Se iøvrigt dokumentationen omkring kiler og karabiner.
Nedennævnte følgeseddel er fra slynger købt i december 2000.

At det ikke kun er DMM, der føler sig forpligtede af EU til at give de nævnte oplysninger fremgår bl.a. af, at også f.eks.
Kong givcr en lignende information, når man køber et af deres produkter.
Denne er dog så sprogligt forvansket, at den er både morsom og livsfarlig, hvis den følges.
Se selv.


Læs også korrespondancen fra Berlingske Tidende om sagen.


DMM's sikkerhedsanbefalinger


Læs også det (tragi)komiske eksempel på,
hvad udstyrsproducenten, KONG, skriver om desinificering.

Læs yderligere korrespondancen fra Berlingske Tidende om sagen.


Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.