Autorisationer, uddannelser i natur- og friluftsliv. Kompetencer, litteratur, pensa mv.
Orientering
Søsport
Frilufts- 1. .hjælp
Sejlads
Kano
Grønlandskajak - Havkajak
Kompetenceniveauer
Litteratur
Træklatring
Klippeklatring