©

Tilrettelægningspest
Deutchneyland Gausta

Gennem dette århundrede er graden af tilrettelægning i og af vore landskaber øget dramatisk.

Peter Wessel Zapffe allerede tidligt advarede imod denne udvikling, både generelt og specifikt.
Vi vil således bl.a. pege på hans artikel fra "Norsk Fjellsport", 1958, "FARVEL NORGE", der netop drejer sig om problemerne med "landskapsprostitution" med udtryk som "Die Norwegische Apparatenlandschaft", "turistseparatorer" ("hvor sølvet bliver tappet høiere oppe") "valutafabrikker", og "utbyggelsespesten" mv.

Herunder genvgiver vi desuden hans artikel:
AVSKJED MED GAUSTA.


Læs også lederen fra Den Norske Turistforenings blad, januar 2001.

Se mere om denne sag her.

Se også gerne specialeprojektet om: Tilrettelægning -til glæde for hvem ?

Dansk Vejlederkreds oplever problemerne med stigende tilrettelægning som overordentligt alvorlige for de fremtidige generationes muligheder for at kunne få værdifulde friluftsoplevelser i store landskaber.

Vi oplever i høj grad også disse problemer i Danmark, hvor både Skov- og Naturstyrelsen højskoler, daghøjskoler og ikke mindst naturvejledere er med til at forringe mulighederne for også i fremtiden at kunne opleve kvalitativt friluftsliv i Danmark.

Læs her f.eks. den tidligere læge på Christiansø gennem 30 år, Tage Voss', kommentarer til en gruppe naturvejlederes forsøg på at tilrettelægge Christiansø ihjel.

Læs også om Skov- og Naturstyrelsens forsøg på at indføre registrering og brugerbetaling for at færdes på vore fælles områder.

Dansk Vejlederkreds føler, at det er en vigtig opgave at kæmpe imod en udvikling, der fører til en bureaukratisering og tivolisering af det enkle friluftsliv.
Samtidigt føler vi, at det er vigtigere end nogensinde at bevare muligheder for enkelt friluftsliv for alle, der hvor de bor.
Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde, hvis du har en relevant historie eller, hvis du blot har lyst til at kommentere disse sider, er du

selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.