NORDISK FORUM. Kontaktsted for studerende og vejledere i naturligt friluftsliv i Skadinavien. Friluftsliv. Natur- og friluftsliv. Uddannelse. Utbildning. Vejlederstudier. Vegledning. Vejledning. Vägledning. Vejledere i natur- og friluftsliv. Vejlederuddannelser. Vägledareutbildning. Professionelle vejledere i natur- og friluftsliv. Dansk Vejlederkreds. FOR-UT. Sjövik Folkhögskola, Information. klatring, rapelling, friluftsliv, kano, kanot, kanadensare, kajak, ski, fjell, fjellklatring, fjällklattring


Velkommen til:
SKANDINAVISK FORUM

- for vejledere og vejlederstuderende i naturligt friluftsliv i Skandinavien.
På denne side finder oplysninger om
FOR-UT (stiftelsen for naturlig friluftsliv og naturliv) i Norge.

FOR-UT
Stiftelsen for naturlig friluftsliv og naturliv

Informasjon, status våren 2002
_____________________________________________________

Formål:

Stiftelsen vil fremme kvaliteten i arbeidet med friluftsliv og naturliv.
Stiftelsen virker ut fra et verdigrunnlag hvor friluftsliv og naturliv skal bidra til å utbre naturkontakt og fremme naturverd.

FOR-UT skal særlig engasjere seg i forbindelse med:

Utdanning med særlig vekt på kvalifisering av vegledere i naturlig friluftsliv og naturliv.

Mange av FOR-Uts medlemmer har drevet og/eller driver vegledning i friluftsliv. Det to-årige veglederstudium i Natur- og Friluftsliv under FOR-UT ved Norges Høgfjellsskole ble startet i 1974. Studiet skal nå løses fra FOR-UT. Stiftelsen skal i stedet arbeide med å etablere og gjennomføre en kvalifiseringsordning for vegledere i natur- og friluftsliv, som kan ha sin utdanning fra ulike institusjoner.


Nettverksarbeid, med vekt på å være et faglig fellesskap for vegledere i naturlig friluftsliv og naturliv.

I 1999 ga medlemmene gjennom en intern spørreundersøkelse klart uttrykk for at de ønsket å styrke og videreutvikle organisasjonens nettverksfunksjon. Dette har styret fulgt opp bl.a. med å lage en oversikt over alle de medlemmene som driver aktivt som vegledere i friluftsliv, og som ønsker å bli med i en slik tabell. Den blir regelmessig oppdatert og sendt ut til medlemmene, og den kan også brukes utad for å vise spekteret av vår virksomhet.


Forsknings- utrednings-, planleggings- og folkeopplysningsarbeid knyttet til friluftsliv og naturliv.

FOR-UT har deltatt aktivt i arbeidet med den forrige Stortingsmeldinga "Om friluftsliv" (nr. 40 1986/87), og kommet med flere innspill til den nye meldinga. FOR-UT har også bidratt til etableringen av Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO). FOR-UT har dessuten drevet et eget forskningsinstitutt for friluftsliv, som fikk finansiert flere prosjekt på slutten av 80- og i begynnelsen av 90-tallet. I alle år har FOR-UT stått som arrangør av ulike seminar og kurs. Og sist, men ikke minst: Våre medlemmer gjør en aktiv innsats i sine egne nærområder og innenfor de felt som de selv er mest engasjert i og har mest kyndighet.


Medlemmer:

Alle som støtter FOR-Uts formål, og som selv vil delta AKTIVT i dette arbeidet, er velkomne som medlemmer.

Bakgrunn:

I 1972 ble de første forberedelsene satt i gang for å samle kreftene til mer omfattende oppgaver innen feltet natur og friluftsliv.
I november 1974 var man kommet så langt i forarbeidet at et interimstyre ble opprettet.
1976 var stiftelsesåret for det som den gang fikk navnet "Stiftelsen Tverrfaglig Utvalg for Forskning og høgre Utdanning i Natur- og friluftsliv".
Til sammen 48 personer som hadde engasjert seg i den nye naturbevegelsen svarte positivt på invitasjonen til å arbeide aktivt for naturen & og friluftsliv.

Hvor står vi i dag?

Medlemstallet i dag er omtrent på samme nivå som i starten. Vi er en liten organisasjon med stort engasjement, og vi tar fatt på nye utfordringer: I 2000/2001 ble vedtektene samt formålsparagrafen tilpasset medlemmenes ønsker og behov. Også stiftelsens navn er under diskusjon. Arbeidet med en kvalifiseringsordning for vegledere i natur- og friluftsliv pågår for fullt. Vårt rundskriv til medlemmene, "Budstikka", har nettopp gått sammen med bladet "Mestre Fjellet", og får dermed en oppgradering med mer faglig stoff ut over ren medlemsinformasjon.
For ytterligere informasjon kontakt:

FOR-Uts adresse, v/sekretær:
Susanne Jäggi ,
Skjevdalen, 7374 Røros, tlf 72 41 38 35, faks 72 41 38 60,
e-post: sjaeggi@online.no

Leder:
Espen Seierstad,
Solum gård, Mortsundveien 86, 8370 Leknes, tlf 76 08 52 22,
e-post: espensei@frisurf.no

Kasserer:
Espen Tynnøl,
Tynnøl, 2665 Lesja, tlf 61 24 30 99,
e-post: tynnoel@frisurf.no

Styremedlemmer:
Tone Jacobsen,
Våer 27, 3660 Rjukan, tlf 35 09 51 41,
e-post: jacobsentone@hotmail.com

Bjørnulf Håkenrud,
Øytun Folkehøgskole, 9512 Alta, tlf. 78 44 91 40,
e-post: bjornulf@oytun.fhs.no

Vara:
Thomas Aslaksby,
Øvre Kavli, 6320 Isfjorden, tlf 71 22 19 19,
e-post: handlage@hotmail.com

Redaktør "Mestre Fjellet":
Aage Jensen,
Julsborglia 16 A,
7600 Levanger, tlf 74 08 30 14,
e-post: aage.jensen@mare-landbruk.vgs.no eller abjense@frisurf.no


Andre muligheder:
1.
Find information
om
skandinaviske vejledere
indenfor naturligt friluftsliv.
2.
Indlæg, fjern eller
revider information om dig og dit tilbud

indenfor naturligt friluftsliv.
3. Kom i kontakt med skandinaviske studerende og vejledere i natur- og friluftsliv.
Brug Skandinavisk FoRum


Brug vort nye "mødested" på nettet.

Skandinavisk FoRum

Du kan efterspørge kursus- og uddannelsessteder indenfor naturligt friluftsliv
Du kan lægge informationer, som du tror, at andre kan have glæde af
Du kan få kontakt med andre studerende
Du kan starte eller tage del i en debat
Du kan træffe aftaler
Eller...

Det er op til dig

PS: Husk navn og telefonnummer/mail, når du skriver i kontaktforum


Baggrund for disse sider:
Dansk Vejlederkreds afholdt Nordisk Forum-møde på Akademin för Natur- & Friluftsliv i Sverige, den 19.-20. november 2001.
Udover repræsentanter for Dansk Vejlederkreds var der også både repræsenter og studerende fra bl.a. FOR-UT, Høgfjellsskolens 2-årige veglederutbildning, Sjövik Folkhögskoles 2-årige friluftsvägledareutbildning og Vägledarnätet.
På mødet blev det bl.a. besluttet at oprette et kontaktsted på nettet, hvor nordiske vejledere og studerende i naturligt friluftsliv kunne få lettere adgang til at blive synlige overfor hinanden og til at træffe aftaler om at mødes.

Denne side er bl.a. en konsekvens heraf.Mail til: Kontakt-Forum administrator