ADVARSEL
imod kurser og arrangementer, indeholdende klatring og rapelling, arrangeret af Alis Nielsen i regi af bl.a. klatrepiger.dk og af Outfitterkompagniet* v. Villy Eenberg.

Formålet med disse sider er at advare imod kursusudbyderne, Alis Nielsen og Vily Eenberg, der begge udbyder kurser med klatreaktiviteter (toprebsklatring og rapelling) i træer på trods af, at det er dokumenteret, at de begge har alvorlige sikkerhedsproblemer og ikke har kunnet bestå grundlæggende sikkerhedsprøver i klatring.

Dansk Vejlederkreds håber på den måde at kunne være med til at forhindre unødvendige uheld ved klatring og klatreaktiviteter i Danmark.

Ovennævnte skal bl.a. ses i lyset af, at Alis Nielsen ved en KAL@-(Klatre-Aktivitets-Leder)-prøven i træklatring har vist, at hun ikke forstår selv grundlæggende sikkerhedsspørgsmål ved klatring.
Det skal også ses i lyset, at Alis Nielsen på sin hjemmeside frem til den 20. juni 2001 har forsøgt at legitimere sig med, at hun er klatraktivitetsleder på trods af, at dette ikke er eller var tilfældet, ligesom det skal ses i lyset af, at hun siden den 20. juni, 2001 på sin hjemmeside har "opgraderet" sig til klatreinstruktør.
Også Villy Eenberg viste ved den lejlighed, at han ikke kunne bestå en KAL@-prøve i træklatring.

Frem til 20. juni 2001 "reklamerede" Outfitterkompagniet med, at de bruger Alis Nielsen til klatring og klatreaktiviteter og, at hun skulle være klatreaktivitetsleder, ligesom man om Alis Nielsen samme sted efter 20. juni 2001 har kunnet læse, at Alis Nielsen var klatreinstruktør.

Det skal bemærkes, at både Alis Nielsen og lederen af Outfitterkompagniet*, Villy Eenberg er klar over, at hun har endog meget alvorlige sikkerhedsproblemer i og med, at både hun og lederen af Outfitterkompagniet selv valgte at gå op til KAL@-prøven i træklatring, den 4. juni 2001 og, at det ved den lejlighed viste sig, at Alis Nielsen havde endog meget store sikkerhedsproblemer og huller i sin viden om og erfaring med klatring.

Både Alis Nielsen og Outfitterkompagniet har valgt at undlade at reagere på henvendelser om problemet.


Dansk Vejlederkreds tvinges på den baggrund til at konkludere, at det kan være forbundet med fare at deltage på arrangementer, indeholdende klatreaktiviteter, forestået af Alis Nielsen, og vi advarer på den baggrund imod dette.
Nedenfor kan du læse om baggrunden for, at Dansk Vejlederkreds i dag føler sig tvunget til at advare imod klatrekurser, afholdt med Alis Nielsen eller Villy Eenberg som "instruktører" gennem f.eks. Outfitterkompagniet
* og Klatrepiger.dk
Ved henvendelse til eksaminatorkollegiet for KAL©-prøverne har vi fået oplyst, at hverken Villy Eenberg eller Alis Nielsen er eller har været klatreaktivitetsledere i træklatring og dermed også, at de ikke har bestået KAL©-prøven i træklatring.

Vi har yderligere fået oplyst, at både Alis Nielsen og Villy Eenberg (leder og ejer af af Outfitterkompagniet*) selv valgte at gå op til KAL©-prøven i træklatring, den 4. juni 2001.
Ingen af dem bestod prøven.
Dette på trods af, at både Alis Nielsen og Villy Eenberg igennem flere måneder forinden på deres hjemmesider havde reklameret med, at Alis Nielsen var klatreaktivitetsleder.

Efter, at de var dumpet til eksamen, valgte både Villy Eenberg og Alis Nielsen at ignorere den advarsel, som prøveresultaterne var udtryk for, og de fortsatte desuden begge med at reklamere med, at Alis Nielsen var klatreaktivitetsleder.
Se uddrag fra Alis Nielsens hjemmeside.
Se uddrag fra Outfitterkompagniets hjemmeside.

Efter henvendelse om problemet til begge i juni 2001 blev den falske legitimering med, at Alis var KAL@-leder i træklatring fjernet.

Imidlertid erstattedes den på både Outfitterkompagniets hjemmeside og på Alis Nielsens hjemmeside øjeblikkeligt med påstanden om, at Alis Nielsen nu pludseligt var klatreinstruktør !

På den baggrund har vi ydermere fået oplyst, at Alis Nielsen ved sin KAL©prøve, den 4. juni dumpede allerede ved teoriprøven, med 75% (3 ud af 4 mulige) sikkerhedsafgørende fejl alene i denne prøve.
For at forstå alvorligheden af dette, kan det oplyses, at man til den samlede prøve -altså både teori og praksis- må have max. én sikkerhedsafgørende fejl ud af ialt 25 mulige.
Alis Nielsen havde altså allerede alene ved teoriprøven en overskridelse af dette kriterie med 300%
Læs mere om KAL©-prøverne og- normerne her.

Normalt bør en klatreinstruktører kunne dokumentere, at kunne undervise i sikringsteknikker ved klatring.
En klatreaktivitetsleder, derimod, bør kunne dokumentere at han/hun kan tilrettelægge klatreoplevelser for andre.
Dermed er den normale forventning også, at der bør kunne stilles yderligere krav til en klatreinstruktør i forhold til en klatreaktivitetsleder.

Det forekommer derfor problematisk, at Alis Nielsen og Villy Eenberg ikke blot har ignoreret prøveresultatet af den prøve, som de selv har valgt at blive målt efter, og derefter til og med har opgraderet Alis Nielsen til at være klatreinstruktør. på trods af, at de begge er klar over, at Alis Nielsen har endog meget store brister i selv helt grundlæggende sikkerhedskundskaber.

Dansk Vejlederkreds henvendte sig allerede i midten af juni måned, 2001 til både Alis Nielsen og Villy Eenberg om problemet.

Da begge derefter i stedet begyndte at reklamere med, at Alis Nielsen var klatreinstruktør, henvendte vi os igen i midten juli måned.
Du kan se henvedelserne til Alis Nielsen og til Villy Eenberg her.
Ingen af dem har imidlertid ragere på disse henvendelser, og henvisninger til, atAlis skulle være klatreinstruktør fremgår fortsat af begge deres sider.

Begge har ydermere i slutningen af september fået lejlighed til forinden offentliggørelse på disse sider at kommentere indholdet heraf.
Du kan læse de seneste henvendelser fra Dansk Vejlederkreds til både Alis Nielsen og Villy Eenberg og eventuelle reaktioner her.

Dansk Vejlederkreds finder alt dette overordentligt problematisk og kritisabelt.


Dette er derfor en sikkerhedsbaseret advarsel imod kurser og arrangementer, inedholdende klatring, abseiling (rapelling) og andre rebaktiviteter, afholdt af Alis Nielsen og Villy Eenberg, bl.a. i regi af klatrepiger.dk og Outfitterkompagniet*.

Opdatering, 18. marts, 2014:

Outfitterkompagniet, Gjorslevvej 20A, 4660 Store Heddinge, CVR 28832370, står fortsat opført som værende ejet af Villy Eenberg:
Outfitterkompagniet, Gjorslevvej 20A, 4660 Store Heddinge, CVR 30695275, står opført som værende under tvangsopløsning...! :


Mere overordnet er målet med disse sider at gøre opmærksom på nogle væsentlige - men desværre også generelle - sikkerhedsproblemer omkring klatre-aktiviteter i Danmark.
Det ser ud som om, at der er et stort behov for kendskab til farerne ved ikke at kræve "autorisation" af arrangører af og "instruktører" i klatreaktiviteter.

Både virksomheder, myndigheder, forældre, pårørende og ikke mindst selvfølgelig deltagerne selv har et berettiget krav om at kende til eventuelle sikkerhedsproblemer med diverse kursusudbydere, så unødvendige uheld med f.eks. børn og unge kan undgås i fremtiden.

Se i den forbindelse også vejlederkredsens side om sikkerhed.


Opdateret, marts, 2014. © Copyright. Dansk Vejlederkreds.